IZOTOPI
  • 1. Izotopi so ...
A) atomi vodika.
B) atomi istega elementa.
C) atomi različnih elementov.
D) molekule različnih elementov.
E) molekule istega elementa.
  • 2. Izotopi se razlikujejo ...
A) po velikosti.
B) po številu nevtronov.
C) po številu protonov.
D) po vrstnem številu.
E) po številu elektronov.
  • 3. Uporaba izotopov:
A) medicina, industrija, arheologija.
B) medicina, biologija.
C) arheologija, ekologija.
D) matematika, zgodovina, geografija.
E) industrija,geografija, bionika.
  • 4. Kako se imenuje vodik z nič nevtroni?
A) Voda.
B) Zrak.
C) Težki vodik.
D) Triterij.
E) Lahki vodik.
  • 5. Če se nižji izotop klora od klora zapisanega v PSE razlikuje za en nevtron, koliko nevtronov torej ima ta izotop klora?
A) 18.
B) 19.
C) 35.
D) 37.
E) 20.
  • 6. Kateri izotop ima več nevtronov? Koliko? 23Mg ali 13C?
A) 13C. 3.
B) 13C. 4.
C) 23Mg. 3.
D) Oba imata enako število nevtronov.
E) 23Mg. 4.
  • 7. Kako se imenuje vodik z enim nevtronom?
A) Devterij.
B) Divodik.
C) Zrak.
D) Triton.
E) Tritij.
  • 8. Koliko protonov in nevtronov ima izotop 15O?
A) 7 protonov in 15 nevtronov.
B) 7 protonov in 8 nevtronov.
C) 8 protonov in 7 nevtronov.
D) 16 protonov in 7 nevtronov.
E) 8 protonov in 15 nevtronov.
  • 9. Kateri izotop ima več nevtronov? Koliko? 22Na ali 20F?
A) Oba imata enako število nevtronov.
B) 20F. 2.
C) 22Na. 1.
D) 20F. 20.
E) 22Na. 2.
  • 10. Kako se imenuje vodik z dvema nevtronoma?
A) Devterij.
B) Tritij.
C) Dekaton.
D) Vakum.
E) Terca.
Rešitve nalog

1.B   2.B   3.A   4.E   5.A   6.E   7.A   8.C   9.A   10.B  

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.