IZOTOPI
  • 1. Izotopi so ...
A) molekule istega elementa.
B) atomi različnih elementov.
C) atomi vodika.
D) molekule različnih elementov.
E) atomi istega elementa.
  • 2. Izotopi se razlikujejo ...
A) po številu elektronov.
B) po številu protonov.
C) po vrstnem številu.
D) po velikosti.
E) po številu nevtronov.
  • 3. Uporaba izotopov:
A) medicina, industrija, arheologija.
B) medicina, biologija.
C) industrija,geografija, bionika.
D) matematika, zgodovina, geografija.
E) arheologija, ekologija.
  • 4. Kako se imenuje vodik z nič nevtroni?
A) Zrak.
B) Težki vodik.
C) Triterij.
D) Voda.
E) Lahki vodik.
  • 5. Če se nižji izotop klora od klora zapisanega v PSE razlikuje za en nevtron, koliko nevtronov torej ima ta izotop klora?
A) 18.
B) 35.
C) 37.
D) 20.
E) 19.
  • 6. Kateri izotop ima več nevtronov? Koliko? 23Mg ali 13C?
A) 23Mg. 4.
B) 13C. 3.
C) Oba imata enako število nevtronov.
D) 13C. 4.
E) 23Mg. 3.
  • 7. Kako se imenuje vodik z enim nevtronom?
A) Triton.
B) Devterij.
C) Tritij.
D) Zrak.
E) Divodik.
  • 8. Koliko protonov in nevtronov ima izotop 15O?
A) 7 protonov in 8 nevtronov.
B) 8 protonov in 15 nevtronov.
C) 16 protonov in 7 nevtronov.
D) 7 protonov in 15 nevtronov.
E) 8 protonov in 7 nevtronov.
  • 9. Kateri izotop ima več nevtronov? Koliko? 22Na ali 20F?
A) Oba imata enako število nevtronov.
B) 20F. 20.
C) 20F. 2.
D) 22Na. 1.
E) 22Na. 2.
  • 10. Kako se imenuje vodik z dvema nevtronoma?
A) Terca.
B) Tritij.
C) Vakum.
D) Devterij.
E) Dekaton.
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.