Pokrajinske enote Slovenije
svetu, ki je pretežno
Severni
?
Južni
?
kraških
?
Na
podnebjem.
POKRAJINSKE ENOTE SLOVENIJE
Vzhodni
?
raznolika
?

Kljub svoji majhnosti je Slovenija

jugozahodu
?
del Slovenije zavzema dinarski svet, ki je zanimiv zaradi
del Slovenije
del zavzema nizek panonski svet, ki je primeren za
pojavov.
kot  malokatera druga država.
ob morju leži primorski svet z
gorat.
?

pripada alpskemu

primorski

svet

?
alpski svet
?
najtoplejšim
?
dinarsko-kraški svet
?
kmetijstvo.
?

panonski

svet

?
ALPSKI SVET

Alpski svet delimo na :

visokogorje

?
in
predalpsko
Ljubljansko
?
Karavanke.
?
, kamor spadajo Julijske Alpe
hribovje
?
kotlino
.
, Kamniško-Savinjske Alpe
Kje je kaj?

Jezera

Reke

Lega

Dolina

Trenta, Vrata,

Kot, Krma

?
Julijske Alpe

Bohinjsko,

Blejsko jezero

?
severozahod
?

Soča,

Sava

?

Savinja,

Kamniška Bistrica

?

   vzhodno

od Julijskih Alp

?

Logarska dolina,

Matkov kot

Robanov kot

?
Kamniško-Savinjske
Alpe
najbolj severno
?

Planšarsko

jezero

?
Karavanke

Jezersko

?

Kje najdemo naslednje vrhove?

Pomagaj si z zemljevidom.
Julijske Alpe
Škrlatica
?
Mangart
?
Triglav
?
Razor
?
Kamniško-Savinjske
Grintavec
?
Krvavec
?
Raduha
?

Storžič

?
Alpe
Razvrsti jih od najvišjih do najnižjih.
Karavanke

Begunjščica

?
Kepa
?

Peca

?
Stol
?
Jelovica, Velika planina, Košuta so
Ustrezno jih razvrsti.
Julijske Alpe

Mežakla

Pokljuka
Jelovica

Komna

?
Kamniško-Savinjske

Velika Planina

Golte

?
Alpe
Košuta
?
Karavanke
.
Kaj ne velja za Logarsko dolino?

Proglašena je za krajinski park.

Leži v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Tu izvira Savinja.

Leži južno od Velike planine.

Na severni strani Triglava Je ledenik Beli sneg.
Tu izvirata Soča in Sava.

Ime so dobile po Gaju Juliju Cezarju.

Tu so tudi mednarodni prehodi in prelaz Vršič.

Na tem področju se nahaja  Triglavski narodni park.
Doline in jezera so oblikovali nekdanji ledeniki.
Triglavska Jezera ležijo višje v gorah.
Kaj ne velja za Julijske Alpe?

Tu so tudi mednarodni prehodi Ljubelj, Korensko sedlo in Jezerski vrh.

Po njih teče naša državna meja.

Segajo od Peči do Pece.

Slemenitev poteka od zahoda proti vzhodu.

Najvišji vrh je Kepa.

Kaj ne velja za Karavanke?

Tu so tudi gore, ki segajo nad 2000m nadmorske višine.

Visokogorski svet je najmanj naseljen.

Tu je razvit tudi turizem.

Največ ljudi živi v dolinah.

Tu so se ukvarjali s poljedelstvom.

Eno od znanih smučišč je tudi Krvavec.

Zime so dolge in mrzle, poletja pa kratka in sveža.

Preživljajo se tudi z gozdarstvom.

Živali in rastline so se takemu načinu življenja prilagodile.

Kaj ne velja za visokogorje?
Katere reke izvirajo v naslednjih slapovih: Savica, Peričnik, Rinka?
ODGOVORI NA NASLEDNJA VPRAŠANJA. PIŠI V ZVEZEK.

V kateri smeri leži dolina Soče? Kaj pa druge doline?

Kako bi opisal planoto? Katere planote poznaš?
V kateri pokrajinski enoti živiš ti?

S čim so se ljudje pretežno okvarjali včasih v visokogorju?

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.