Les - polizdelki in obdelovalni postopki
 • 1. Kateri les je neobdelan?
A) hlod
B) tram
C) ploh
D) deska
 • 2. Kaj se uporablja za gradnjo hiš, mostov, manjših ladij, ostrešij in kozolcev?
A) furnir
B) iverne plošče
C) okrogle letve
D) tramove
 • 3. Kateri od naštetih polizdelkov je vezan les?
A) tram
B) panelna plošča
C) letev
D) furnir
 • 4. Katera deska je najkakovostnejša glede na lego v deblu?
A) stranska deska
B) srednja deska
C) krajnik
 • 5. Kateri od naštetih polizdelkov spada med umetna lesna gradiva?
A) vezana plošča
B) ploh
C) deska
D) iverna plošča
 • 6. Z luščenjem debla izdelajo
A) lesonitno ploščo
B) furnir
C) droben tehnični les
D) vezano ploščo
 • 7. Iz lihega števila plasti furnirja je zlepljena
A) iverna plošča
B) vezana plošča
C) lesonitna plošča
D) panelna plošča
 • 8. Kateri od razžaganega lesa ima debelino 13-48 mm?
A) letev
B) tram
C) deska
 • 9. Kateri od naštetih pripomočkov je namenjen vpenjanju obdelovanca?
A) lepilo
B) primež
C) rezljača
D) vrtalni stroj
 • 10. Žaganje, vrtanje, brušenje so postopki
A) spajanja
B) vpenjanja
C) površinske zaščite
D) odrezavanja
 • 11. Rašpanje, piljenje, brušenje so postopki
A) žaganja
B) spajanja
C) površinske zaščite
D) površinske obdelave
 • 12. Lisičji rep je orodje za
A) žaganje
B) piljenje
C) vrtanje
D) brušenje
 • 13. Kateri od navedenih postopkov obdelave ni spajanje?
A) vijačenje
B) rašpanje
C) žebljanje
D) mozničenje
 • 14. Kotnik je pripomoček za
A) vrtanje
B) merjenje in zarisovanje
C) spajanje
D) površinsko obdelavo
 • 15. Kaj moramo narediti, da je ročna obdelava lesa enostavnejša in bolj varna?
A) obdelovanec položiti na zaščiteno obdelovalno površino
B) obdelovanec močno držati v roki, da se ne premakne
C) obdelovanec vpeti
D) uporabiti zaščitna očala
 • 16. Ko izdelujemo izdelek, žagamo
A) točno po zarisni črti
B) tik ob zarisni črti, tako da ostane zarisna črta na obdelovancu
C) tik ob zarisni črti, tako da je zarisna črta na odpadku
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.