Les - polizdelki in obdelovalni postopki
 • 1. Kateri les je neobdelan?
A) ploh
B) deska
C) tram
D) hlod
 • 2. Kaj se uporablja za gradnjo hiš, mostov, manjših ladij, ostrešij in kozolcev?
A) iverne plošče
B) okrogle letve
C) furnir
D) tramove
 • 3. Kateri od naštetih polizdelkov je vezan les?
A) furnir
B) letev
C) panelna plošča
D) tram
 • 4. Katera deska je najkakovostnejša glede na lego v deblu?
A) krajnik
B) srednja deska
C) stranska deska
 • 5. Kateri od naštetih polizdelkov spada med umetna lesna gradiva?
A) vezana plošča
B) deska
C) ploh
D) iverna plošča
 • 6. Z luščenjem debla izdelajo
A) droben tehnični les
B) vezano ploščo
C) furnir
D) lesonitno ploščo
 • 7. Iz lihega števila plasti furnirja je zlepljena
A) vezana plošča
B) iverna plošča
C) panelna plošča
D) lesonitna plošča
 • 8. Kateri od razžaganega lesa ima debelino 13-48 mm?
A) deska
B) tram
C) letev
 • 9. Kateri od naštetih pripomočkov je namenjen vpenjanju obdelovanca?
A) vrtalni stroj
B) lepilo
C) rezljača
D) primež
 • 10. Žaganje, vrtanje, brušenje so postopki
A) spajanja
B) odrezavanja
C) vpenjanja
D) površinske zaščite
 • 11. Rašpanje, piljenje, brušenje so postopki
A) spajanja
B) površinske zaščite
C) žaganja
D) površinske obdelave
 • 12. Lisičji rep je orodje za
A) piljenje
B) vrtanje
C) brušenje
D) žaganje
 • 13. Kateri od navedenih postopkov obdelave ni spajanje?
A) rašpanje
B) žebljanje
C) mozničenje
D) vijačenje
 • 14. Kotnik je pripomoček za
A) merjenje in zarisovanje
B) vrtanje
C) površinsko obdelavo
D) spajanje
 • 15. Kaj moramo narediti, da je ročna obdelava lesa enostavnejša in bolj varna?
A) obdelovanec močno držati v roki, da se ne premakne
B) obdelovanec vpeti
C) obdelovanec položiti na zaščiteno obdelovalno površino
D) uporabiti zaščitna očala
 • 16. Ko izdelujemo izdelek, žagamo
A) tik ob zarisni črti, tako da ostane zarisna črta na obdelovancu
B) tik ob zarisni črti, tako da je zarisna črta na odpadku
C) točno po zarisni črti
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.