Les - polizdelki in obdelovalni postopki
 • 1. Kateri les je neobdelan?
A) deska
B) tram
C) ploh
D) hlod
 • 2. Kaj se uporablja za gradnjo hiš, mostov, manjših ladij, ostrešij in kozolcev?
A) iverne plošče
B) tramove
C) furnir
D) okrogle letve
 • 3. Kateri od naštetih polizdelkov je vezan les?
A) letev
B) panelna plošča
C) tram
D) furnir
 • 4. Katera deska je najkakovostnejša glede na lego v deblu?
A) srednja deska
B) stranska deska
C) krajnik
 • 5. Kateri od naštetih polizdelkov spada med umetna lesna gradiva?
A) vezana plošča
B) iverna plošča
C) ploh
D) deska
 • 6. Z luščenjem debla izdelajo
A) furnir
B) vezano ploščo
C) droben tehnični les
D) lesonitno ploščo
 • 7. Iz lihega števila plasti furnirja je zlepljena
A) vezana plošča
B) iverna plošča
C) panelna plošča
D) lesonitna plošča
 • 8. Kateri od razžaganega lesa ima debelino 13-48 mm?
A) letev
B) tram
C) deska
 • 9. Kateri od naštetih pripomočkov je namenjen vpenjanju obdelovanca?
A) vrtalni stroj
B) rezljača
C) lepilo
D) primež
 • 10. Žaganje, vrtanje, brušenje so postopki
A) spajanja
B) vpenjanja
C) odrezavanja
D) površinske zaščite
 • 11. Rašpanje, piljenje, brušenje so postopki
A) spajanja
B) žaganja
C) površinske zaščite
D) površinske obdelave
 • 12. Lisičji rep je orodje za
A) brušenje
B) žaganje
C) piljenje
D) vrtanje
 • 13. Kateri od navedenih postopkov obdelave ni spajanje?
A) vijačenje
B) mozničenje
C) žebljanje
D) rašpanje
 • 14. Kotnik je pripomoček za
A) površinsko obdelavo
B) vrtanje
C) spajanje
D) merjenje in zarisovanje
 • 15. Kaj moramo narediti, da je ročna obdelava lesa enostavnejša in bolj varna?
A) obdelovanec položiti na zaščiteno obdelovalno površino
B) uporabiti zaščitna očala
C) obdelovanec vpeti
D) obdelovanec močno držati v roki, da se ne premakne
 • 16. Ko izdelujemo izdelek, žagamo
A) tik ob zarisni črti, tako da je zarisna črta na odpadku
B) tik ob zarisni črti, tako da ostane zarisna črta na obdelovancu
C) točno po zarisni črti
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.