Elektični krog
ELEKTRIČNI KROG
Pripravil: Ivo Zupanič
OŠ CIrkulane-Zavrč
Kaj je na sliki?
Kaj je na sliki?

elektrarnah

Elektriko pridobivamo v

daljnovodih

transformatorjih

tovarnah

Določi vrsto elektrarne!

Elektrarna
?
na
sončne
?
celice.
termoelektrarna
?

Določi vrsto elektrarne!

hidroelektrarna
?
jederska elektrarna
?

Določi vrsto elektrarne!

vetrna elektrarna
?

guma

plastika

grafit

Katere od naštetih snovi

so prevodniki?

voda

stiropor

baker

zlato

vir
?

     Poveži simbol

z ustreznim pojmom.

porabnik
?
stikalo
?
prevodnik
?
______
Električni motor deluje, če je  sklenjeno eno
drugo stikalo.
Vezavo stikal na sliki
imenujemo:
IN vezava
UM vezava
ALI vezava
sklenjeno stikalo
?
električni vir
?
žarnica sveti
?
zaporedna vezava porabnikov
?
vzporedna vezava porabnikov
?
preprost električni krog
?

guma

plastika

grafit

Katere od naštetih snovi

so izolatorji?

voda

stiropor

baker

zlato

Žarnica na sliki
ne sveti
?
, ker stikalo ni
da
ne
Ali žarnica na sliki sveti?
sklenjeno.
?
odprto stikalo
?
električni vir
?
žarnica ne sveti
?
Električni motor deluje, če je  sklenjeno eno
drugo stikalo.
Vezavo stikal na sliki
imenujemo:
IN vezava
M vezava
ALI vezava
Žarnica na sliki
sveti
?
, ker je električni krog
da
ne
Ali žarnica na sliki sveti?
sklenjen.
?
zaporedno vezavo porabnikov
zaporedno vezavo stikal
menjalno stikalo
Kaj prikazuje slika?
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.