Koliko več/manj

Koliko več?

 

Koliko manj?

Urška Vidmar in Damjana Vidmar
Koliko več je vijoličnih rož kot rdečih?
Odgovori na vprašanje.
Koliko manj je vijoličnih rož kot oranžnih?
Odgovori na vprašanje.

V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

za 2 manjše

število

za 10 večje

število

za 3 manjše

število

za 8 večje

število

V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

za 2 manjše

število

za 7 večje

število

za 7 manjše

število

za 8 večje

število

9
V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

za 10 večje

število

za 3 večje

število

za 4 večje

število

za 12 manjše

število

33

V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

za 21 večje

število

za 13 večje

število

za 4 manjše

število

za 8 manjše

število

Označi račun, ki ustreza besedilu naloge in dopolni odgovor.

K likovnem krožku je vključenih 10 učencev, k  pravljičnemu

krožku pa 2 učenca manj.

Koliko učencev je vključenih v pravljični krožek?

V pravljični krožek je vključenih

 10 : 2 =

 10 ∙ 2 =

 10 - 2 =

 10 + 2 =

učencev.

Označi račun, ki ustreza besedilu naloge in dopolni odgovor.

Katero število je za 6 večje od števila 3?

To je število

 3 + 6 =

 3 ∙ 6 =

 6 - 3 =

 6  : 3 =

.
Odgovori na vprašanja.
Koliko manj je v sadovnjaku češenj kot sliv?

Koliko manj je v sadovnjaku hrušk kot sliv?

V sadovnjaku je 15 jablan, 7 hrušk, 8 sliv in 2 češnji.
Koliko več je v sadovnjaku jablan kot češenj?
Koliko več je v sadovnjaku jablan kot hrušk?
Odgovori na vprašanja.

Petra je stara 8 let, Nina je 2 leti starejša od Petre, Rok pa je pet let

mlajši od Nine.

Nina je stara
Rok je star

Petra je

Rok je

Nina in Rok imata skupaj
 leta starejša od Roka.

let mlajši od Petre.

 let.
 let.
let več kot Petra.

Tabela prikazuje,

koliko igrač

ima posamezni

otrok.

Miha
Jana
Rok
Tina
22
13
10

8

V okvirčke zapiši imena otrok, tako da

dobiš pravilne trditve.

ima 3 igrače več kot
ima 9 igrač več kot
ima 5 igrač manj kot
ima 9 igrač manj kot
.
.
.
.

Tinina torba tehta 5 kilogramov, Janina je 2 kilograma lažja od Tinine,

Majina pa je 1 kilogram težja od Tinine torbe.

V okvirček zapiši P, če je trditev pravilna, če je napačna pa N.
Janina torba tehta 7 kilogramov.
Majina  torba tehta  6 kilogramov.
Tinina torba je najtežja.

Tinina torba je za 1 kilogram težja od Majine.

Tinina torba je za 2 kilograma težja od Janine.
Janina torba je najlažja.
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.