GUM - Kaj že vem o GLASBI
KAJ ŽE VEM
O GLASBI
GUM - 4. raz
Mojca Pozvek
Velika skupina glasbenikov, ki izvajajo glasbo
na inštrumente, se imenuje
.
Vodja orkestra ali zbora se imenuje
zborovodja
dirigent
solist
celinka
?
Povleci ustrezno ime k sličici note:
polovinka
?
četrtinka
?
osminka
?
Sestavni deli note so:
1 -
2 -
3 -
glavica
?
zastavica
?
vrat
?
Glasbeno delo, kjer poslušamo arije,
se imenuje
Glasbeno delo, kjer nam zgodbo pripovedujejo
s plesom, se imenuje
Ozadje v operi ali baletu, ki prikazuje
kraj dogajanja, se imenuje
.
.
.
Glasba je sestavljena iz
zapisujemo z
.
, ki jih
libretist
koreograf
Baletne korake, ki jih izvajajo baletniki,
skladatelj
na poseben način zapiše:
najnižji pa
Do sedaj smo spoznali tri  tonske višine:
Najvišji med njimi je
SO, MI in LA.
.
,
Notno črtovje je sestavljeno iz
notnih črt
in
(napiši št.)
(napiši št.)
notnih praznin
.
Pri uri glasbene vzgoje smo poslušali ljudsko skladbo
Zibenšrit
Kakšne vrste glasba je to glede na izvedbo?
vokalno-inštrumentalna glasba
inštrumentalna glasba
vokalna glasba
.
Z VELIKIMI tiskanimi črkami vpiši solmizacijske zloge:
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.