POŠTEVANKA ŠTEVILA 2
BI SKUPAJ UTRJEVALAPOŠTEVANKO  ŠTEVILA 2?V SPODNJI KVADRATEK
VPIŠI DA.
2020
4
7
1
5
2
2
2
2
10
6
3
9
2
2
2
2
10
8
5
3
16
10
20
6
1
9
7
2
18
14
4
2
2
2
2
2
18
10
20
8
2
2
2
2
16
14
6
4
0
5
8
2
2
2
10
6
9
5
2
2
2
10
2
8
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.