NIT 5 Snovi
Kapljevine in pline.

Trdne snovi, tekočine in pline.

Različne.

1. Katere vrste snovi poznaš?

Vse snovi zajemajo prostor.

Da.
Ne.
Na istem prostoru stalahko istočasno dve telesi.
Da.
Ne.
Prostornino lahko s tlačenjem 
zmanjšamo 
in nekaterim
.
Pri prelivanju tekočin se
spremenita oblika in prostornina.
prostorinina, oblika ostane enaka.
oblika, prostornina ostane enaka.
se spremeni oblika in teža.
se spremeni teža.
se spremeni oblika, 
teža ostane enaka.
Pri oblikovanju trdnih snovi
Pomisli na primer napihovanja balona.
Pri stiskanju plinov se
ne spremeni njegova teža. Zmanjša se 
prostornina in poveča gostota.
spremeni njegova teža. Zmanjša se 
prostornina in poveča gostota.
vrečke, v katerih shranjujemo snovi. 
Poimenujemo jo po 
iz katerega je narejena
je skupno ime za posode, škatle in 

Predelava že uporabljenih snovi v nove, ponovno uporabne predmete je
reklama.
recikliranje.
ločevanje odpadkov.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.