Ulomki in decimalna števila 6.r - preverjanje znanja
Koliko manjka do celote?
1
5
4
3
+
+
= 1
= 1
10
1
5
6
+
+
= 1
= 1
Izračunaj.
10
3
7
2
9
2
3
7
od 27kg =
od 30€ =
od 24ur =
od 35€ =
kg
ur
Primerjaj ulomke s številom 1. Vstavi znak > < ali =.
3
8
9
9
5
3
7
9
1
1
1
1
Zapiši kot celi del in ulomek, ki je manjši od 1.
13
8
7
3
28
9
=
=
=
Zapiši kot celi del in ulomek, ki je manjši od 1.
19
11
10
7
21
5
=
=
=
Zapiši kot ulomek, ki ima števec večji od imenovalca.
10
2
9
3
4
1
6
1
10
=
=
=
Zapiši kot ulomek, ki ima števec večji od imenovalca.
10
4
7
3
5
1
3
1
2
=
=
=
Ulomke zapiši z decimalno številko.
100
100
10
51
10
17
3
9
=
=
=
=
Decimalna števila zapiši z desetiškim ulomkom.
0,04
1,07
0,9
=
=
=
Zaokroži.
na stotine: 0,182 =
na desetine: 0,051 =
na cele: 11,91 =
na desetine: 2,38 =
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.