Тест за тема Движење за 9 одд
 • 1. Каква е формата на коскените клетки?
A) овална
B) ѕвездеста
C) разгранета
 • 2. Со помош на што се држат заедно коските во подвижните зглобови?
A) тетиви
B) рскавица
C) лигаменти
 • 3. Која е причината за деформитетот на р`бетниот столб-сколиоза?
A) неправилно носење терет
B) недостаток на физичка активност
C) стареење
 • 4. Ако коската содржи 1/3 осеин и 2/3 калциум, тогаш станува збор за коска кај:
A) млади лица
B) стари лица
 • 5. Искривувањето на ’рбетниот столб нанапред е познато како:
A) кифоза
B) лордоза
C) сколиоза
 • 6. Каква е формата на мускулите околу устата и очите?
A) кружни
B) вретеновидни
C) лентовидни
D) плочести
 • 7. Искривувањето на ’рбетниот столб на страна е познато како:
A) лордоза
B) кифоза
C) сколиоза
 • 8. Кифоза е
A) Искривувањето на ’рбетниот столб странично
B) Искривувањето на ’рбетниот столб нанапред
C) Искривувањето на ’рбетниот столб назад во вид на грпка
 • 9. Ако коската содржи 2/3 осеин и 1/3 калциум, тогаш станува збор за коска кај:
A) стари лица
B) млади лица
 • 10. Во кој дел од човекото тело се наоѓа коската наречена лопатка?
A) раменски појас
B) карличен појас
C) рбетен столб
 • 11. Која врска се прекинува со кинењето на лигамент?
A) коска-коска
B) мускул -мускул
C) мускул-коска
 • 12. Добро е да се потсетиме дека за цврстината на коските, потребно е со храната во организмот да се внесува доволно калциум и витамин кој нашиот организам може да го синтетизира од една група на липиди. За кој витамин станува збор
A) витамин D
B) витамин A
C) витамин C
 • 13. Според формата коските на рацете и нозете се
A) куси коски
B) долги коски
C) плочести
 • 14. Подвижно сврзување на коските е со
A) зглоб
B) рскавица
C) шевови
 • 15. Коските на черепот се поврзани со
A) рскавица
B) не се поврзани
C) шевови
 • 16. Неподвижно сврзување на коските е со
A) шевови
B) рскавица
C) зглобови
 • 17. Кои мускули работат по желба на човекот
A) напречно пругасти мускули
B) срцев мускул
C) мазни мускули
 • 18. Каков е по градба срцевиот мускул
A) напречно пругасти клетки
B) издолжени мускулни клетки
C) напречно пругасти разгранети клетки
 • 19. Клучната коска е дел од
A) карличен појас
B) черепот
C) раменски појас
 • 20. Рбетниот столб кај возрасни лица е составен од
A) 28 прешлени
B) 34 прешлени
C) 26 прешлени
D) 32 прешлени
 • 21. Рахитис е
A) искривување на коските на грбот
B) искривување на коските на нозете
C) искривување на коските на рацете
 • 22. Болеста кога има воспаление на мускулите се вика
A) грч
B) мијалгија
C) атрофија
 • 23. Надворешниот слој на коската се вика
A) збиено коскено ткиво
B) покосница
C) сунѓересто коскено ткиво
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.