การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__3. breath soundC. หลังโกง
__4. deminished breath soundD. หลังคดและหลังโกง
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจ
__6. kyphoscoliosisF. อกนูนเหมือนอกไก่
__7. kyphosisG. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__10. tactile fremitusJ. หลังแอ่น

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__16. pleural friction rubP. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__19. swellingS. ภาวะบวม
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.I  2.H  3.E  4.G  5.J  6.D  7.C  8.F  9.A  10.B 

11.L  12.N  13.T  14.P  15.M  16.K  17.O  18.R  19.S  20.Q 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.