การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจ
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. หลังแอ่น
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. ภาวะบวม
__13. funnel chestM. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__17. pursed lip breathingQ. อกบุ๋ม
__18. rhonchi soundR. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__19. swellingS. อกถังเบียร์
__20. wheezing soundT. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
Students who took this test also took :

Answer Key

1.A  2.J  3.B  4.E  5.D  6.I  7.F  8.C  9.G  10.H 

11.S  12.O  13.Q  14.P  15.T  16.M  17.R  18.N  19.L  20.K 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.