Bilgisayar ve Web 2.0 Araçları
  • 1. Tek yönlü olarak karşı bilgisayarla iletşim kurulan web teknolojisinin adı nedir?
A) Web 3.0
B) Web 4.0
C) Web 2.0
D) Web 1.0
  • 2. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi poster hazırlama aracı değildir?
A) Easily
B) Postermywall
C) Canva
D) Google Forms
  • 3. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi video konferans aracıdır?
A) Kahoot
B) Zoom
C) Worditiout
D) Picktochart
  • 4. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi avatar oluşturma aracıdır?
A) Slido
B) Bitmoji
C) Kahoot
D) Wordwall
  • 5. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi kelime bulutu oluşturma aracı değildir?
A) Voki
B) Jasondavies
C) Wordclouds
D) Taxedo
  • 6. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi bilgi kartı oluşturma aracı değildir?
A) Edpuzzle
B) Tarsia
C) Quzilet
D) Cram
  • 7. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi kavram haritası oluşturma aracıdır?
A) Wheeldecide
B) Actionbound
C) Miro
D) Educaplay
  • 8. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi sunum hazırlama aracı değildir?
A) Storyjumper
B) Slideshare
C) Emaze
D) Prezi
  • 9. Aşağıdaki web 2.0 araçlarından hangisi animasyon oluşturma aracı değildir?
A) Duolingo
B) Powtoon
C) Animaker
D) Plotagon
  • 10. Wordwall ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Eğitici oyun hazırlamak için kullanılır.
B) Web 1.0 aracıdır.
C) Video düzenleme programıdır.
D) İşbirlikçi poster hazırlamak için uygundur.
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik test uygulamalarının bir tıklama ötede olduğu yer.