4. Sınıf Türkçe Tarama Testi
 • 1. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt(zıt) anlamlı sözcüklerden oluşmuştur?
A) Gece gündüz demeden çalışıyordu.
B) Çocuğun güçlü kuvvetli olduğu anlaşılıyordu.
C) Yalan yanlış şeyler anlatıp duruyordu.
D) Uzun ince bir yoldayım.
 • 2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) İzlediğimiz macera filmi çok ilginç bitti.
B) Anneler Günü’nde anneme gül aldım.
C) Saz çalmayı beş yaşında öğrendim.
D) Mahallemizde çok geniş bir yol açıldı.
 • 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır?
A) Bu projeyi er geç tamamlayacağım.
B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
C) Masadan kalkıp yanıma geldi.
D) Okula gelir gelmez seni ararım.
 • 4. “ Anneme aldığım çiçekler bir hafta sonra solmuştu.” Cümlesindeki “ sol “ sözcüğünün sesteşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sol elini havaya kaldırarak kadını gösterdi.
B) Solan çiçekleri vazodan alıp çöp kutusuna attı.
C) Annemin tansiyonu düşünce benzi soldu.
D) Salonun perdelerinin rengi güneşten solmuş.
 • 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kilidin dili bozulmuştu.
B) Aynı uyarıları yapmaktan dilimde tüy bitti.
C) Dilini ısırdığından canı çok acıyordu.
D) Üç dili de ana dili gibi konuşuyordu.
 • 6. “ Surat “ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
A) Azarlanınca suratı bir karış asılırdı.
B) İkimizde de birbirimize bakacak surat kalmamıştı.
C) Suratında derin bir yara izi vardı.
D) Suratındaki mutsuz ifade hala silinmemişti.
 • 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime temel anlamda kullanılmıştır?
A) Beni bu boş sözlerle oyalama.
B) Çekmecenin gözündeki kitabı verir misin ?
C) Meraklı olduğundan devamlı araştırma yapıyordu.
D) Benim bu hikayelere karnım tok.
 • 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime temel anlamda kullanılmamıştır?
A) Benimle konuşmadığı için ona kırıldım.
B) Çocukken oyun oynamayı çok severdim.
C) Çiçeklerdeki polenler yüzünden hapşırıyordu.
D) Dolabımda hiç giymediğim kıyafetler var.
 • 9. “ Kalp “ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Köpeklerden kaçarken kalbim hızla atmaya başladı.
B) Ankara Türkiye’nin hem kalbi hem de beyni.
C) O kadar merhametsiz ki onda kalp denen bir şey yok.
D) Suçsuz olduğum halde bana bağırınca kalbim kırıldı.
 • 10. “Açmak “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakışmak, güzel göstermek” anlamda kullanılmıştır?
A) Senin için üst katta bir oda açtık.
B) Mehmet Bey evin bodrum katına bakkal dükkânı açmış.
C) Beyaz koltuk takımı bu odayı açtı.
D) Nefes alamayan adam, gömleğinin düğmelerini açtı.
 • 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim açıklaması ile birlikte kullanılmıştır?
A) Dün tanıştığım kızın burnu havalardaydı.
B) Onunla baş başa kalıp konuşmak istiyordum.
C) Hediyeleri beğenmeyip dudak büktü.
D) Arkadaşlarının aldığı kitabı görünce çok sevindi.
 • 12. Aşağıdakilerden hangisi “kötü şeyi iyi gibi göstererek aldatmak” anlamında bir deyimdir?
A) Göz açtırmamak
B) Gönül vermek
C) Göz boyamak
D) Gönül koymak
 • 13. I. Ödevlerini yaptığı için rahatça sokakta oynayabilirdi. II. Babam bugün erken gelirse gezmeye gideceğiz. III. İyi bir insan olabilmek için erdemli olmak gerekir. IV. Söylediklerini anlamadığımdan sana cevap veremedim. Numaralanmış cümlelerin hangileri neden-sonuç cümlesidir?
A) III ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve IV
 • 14. I.durması II.bir III.dik IV.zordur V.çuvalın VI. boş Ali numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunda Sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) II-V-VI-III-I-IV
B) III-I-IV-VI-II-V
C) VI-II-V-III-I-IV
D) IV-VI-II-V-III-I
 • 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç cümlesidir?
A) Gösterideki öğrencilerin kostümleri çok güzeldi.
B) Hızlı koşarsan otobüse yetişebilirsin.
C) Nevin,havuçlu kek yemeği seviyor.
D) Kardeşim çok istediği için onu sinemaya götürdüm.
 • 16. I. Mum dibine ışık vermez. II. Aynan yoksa komşuna bak. III. Çıra dibi karanlık olur. IV. Ayağı yürüten baştır. Numaralanmış atasözlerinin hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I ve III
B) I ve II
C) III ve IV
D) I ve IV
 • 17. “Kurda ; “Neden boynun kalın ? “demişler, ”İşimi kendim görürüm de ondan “ demiş.” Atasözü ile aynı anlama gelen söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
B) Kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.
C) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
D) Sana vereyim bir öğüt, ununu kendin öğüt.
 • 18. I. Dün dışarı çıkmadım;çünkü hava yağmurluydu. II. Sorumluluklarını bildiği için annesi ona güveniyordu. III. Bilet almak istiyorsan,sıraya girmelisin. IV. Bugün işe gitmeyeceğim; çünkü çok hastayım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) I
B) IV
C) II
D) III
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik ve diğer alanlarda test oluşturma ve notlandırma sitesi.