Ön Büro Hizmetleri-I- (Elektraweb)
 • 1. I-Oda Tipi Müsaitlik II-Doluluk III-Durum IV-Dağılım V -Rack "Telefon ile iletişime geçen misafirime İleri tarihli bir rezervasyon için ..................... ekran/ekranlarından kontrollerimi sağlayarak bilgi verebilirim. " Yukarıda verilen bilgilere göre; aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı kısma gelmelidir?
A) I, II, III ve IV
B) Hepsi
C) Yalnız I
D) I, II ve IV
E) I ve II
 • 2. Aşağıda verilen sekmelerden hangisinde Check-out işlemi yapılır?
A) Konaklayanlar
B) Rezervasyon
C) Ayrılanlar
D) İptal
E) Bugün Ayrılanlar
 • 3. Aşağıdakilerden hangisi, Rezervasyon Kartı ekranında bulunan sekmelerden biridir?
A) Misafirler
B) Ön folyo
C) Fiyatlandırma
D) Hepsi
E) Folyo
 • 4. Form üzerinde kolonları açtıktan sonra kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Eylemler -> kolon tasarımını kaydet
B) Kolon üzerinde sağ tık -> kolon tasarımını kaydet
C) Folyo işlemleri kolon tasarımını kaydet
D) Araçlar -> kolon tasarımını kaydet
E) Düzenle -kolon tasarımını kaydet
 • 5. Elektraweb’de konaklayan listesinde satırın renginin sarı olması ne anlama gelmektedir?
A) Misafirin kara listeye alındığı
B) Ödeme misafir tarafından yapıldığı
C) Misafirin daha önce konakladığı
D) Ödeme acenta tarafından yapıldığı
E) Misafirin özel bir isteği olduğu
 • 6. İki oda arasında folyo yönlendirilecekse …….............….. komutu kullanılır
A) Folyo Routing
B) Sanal Folyo
C) Transfer edilen işlemler
D) Folyo Transfer
E) Share olarak bağla
 • 7. Blokaj ekranında zil işaretinin yanında bulunan sayı ne anlama gelmektedir?
A) Bugün ayrılan oda sayısı
B) Bu zamana kadar yapılan rezervasyon sayısı
C) Kaç adet rezervasyon notu bulunduğu
D) Konaklayan kişi sayısı
E) Blokaj atanmayan rezervasyonların sayısı
 • 8. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde Check-in işlemi yapılabilir?
A) Odada konaklayan olması
B) Odanın giriş günü olmaması
C) Odanın confirme olması
D) Odanın arızalı olması
E) Odanın temiz olmaması
 • 9. Tesise yeni giriş yapmış ve 3 gece konaklama yapacak bir misafir, check in esnasında tüm ödemeyi yaptığı düşünülerek "girişte fatura istemesi" durumunda folyo bakiyesini kapatmak için hangi yöntem doğrudur?
A) Folyo işlemi üzerinden tüm konaklama tutarı kadar manuel oda harcama girişi yapılarak
B) Konaklayan Ekranı - Eylemler menüsü üzerinden Tüm Konaklamayı Bas menüsü üzerinden
C) Folyo işlemi üzerinden Hızlı Posting uygulayarak
D) Konaklayan Ekranı - Eylemler menüsü üzerinden Bir Gecelik Oda Fiyatı Bas menüsü üzerinden
E) Folyo işlemleri - Eylemler menüsü üzerinden Toplu İndirim/Geri Ödeme menüsü üzerinden
 • 10. Konaklayan bir odayı çıkış yapıp folyolarını takip ederek harcama ve ödemelerini işlemeye devam etmek istendiğinde aşağıdakilerden yollardan hangisi izlenmelidir?
A) Folyoları herhangi bir odaya transfer etmek
B) Bir gecelik oda fiyatını bas butonunu kullanmak.
C) Kişi adına yeni rezervasyon açmak
D) Folyoyu kapatmadan check out et butonunu kullanmak.
E) Folyo işlemlerinin hepsini iptal etmek.
 • 11. Elektraweb'te konfirmasyon formunda fiyat bilgisi verilmesi istenilmiyor ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Rezervasyon kartında ödeyen kısmını acente olarak seçmelidir.
B) Ödeme tipini krediye kaldır seçmelidir.
C) Rezervasyon kartında fiyatlandırma sekmesinden oda fiyatını 0 olarak güncellemelidir.
D) Ödeme tipini nakit seçmelidir.
E) Rezervasyon kartında ödeyen kısmını misafir olarak seçmelidir.
 • 12. Resmi misafir listesinde konaklayan odalar gözükmüyorsa aşağıdaki alanlardan hangisi kontrol edilmelidir ?
A) Odada kişi sayısının 2 nin üzerinde olup olmama durumu kontrol edilir.
B) Rezervasyonun vip olup olmama durumu kontrol edilir.
C) Folyoya işlenmiş ödemeler kontrol edilir.
D) Rezervasyona gün sonunda basılmış oda fiyatı olup olmadığı kontrol edilir.
E) Rezervasyonun konaklama tarih aralığı kontrol edilir.
 • 13. Aşağıdakilerden hangisi, konaklama şekillerinden biri değildir?
A) Fcomp
B) Sold
C) Rez. Mod
D) H/Use
E) Comp
 • 14. Elektraweb’de Kayıt tipi DAYUSE seçilmesi ne anlama gelmektedir ?
A) Otel personeli
B) Fiyatı basılan konaklama yapılmayan oda
C) Paylaşımlı oda
D) Ödenmez misafir
E) Günlük kullanım
 • 15. Rezervasyonu Q ya almak nedir ve nasıl yapılır?
A) Oda değişimi yapmak demektir - İlgili satır seçilerek eylemler butonundan oda değiştir seçeneği ile yapılır.
B) Döviz bozmak anlamına gelir - Ön Kasa ekranından yapılır
C) Rezervasyonu iptal etmek anlamına gelir - Eylemler butonundan 'Rezervasyonu İptal Et' seçeneği ile yapılır.
D) Tesise gelmiş misafirin odasını çeşitli sebeplerden beklemeye almak anlamına gelir.-eylemler simgesinden 'Kuyruğa al seçeneği ile yapılır.
E) Folyo transfer etmek anlamına gelir - Misafir folyosu içinden seçili satırı eylemler butonu ile başka bir folyoya transfer edilerek yapılır.
 • 16. Elektraweb'ten rezervasyon kartında misafirlerin geliş nedenlerinin tutulduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Opsiyon Durumları
B) Kayıt Tipi
C) Seyahat Sebepleri
D) Özel Durumlar
E) VIP Türü
 • 17. Aşağıdaki eylemlerden hangisi konaklayan durumda uygulanamaz?
A) Sanal folyo
B) Transfer rezervasyonu
C) Share olarak bağla
D) Bekleme listesine geri al
E) Oda kartı işlemleri
 • 18. Aşağıdaki eylemlerden hangisi rezervasyon durumda uygulanamaz ?
A) Share ile böl
B) Folyoyu kilitle
C) Bir gecelik oda fiyatını bas
D) Oda ver
E) Kuyruğa al
 • 19. Ön Büro kontrol panelinde aşağıdaki listelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Konaklayanlar
B) Bugün Ayrılmış olanlar
C) Silinmiş Rezervasyonlar
D) Beklenen Çıkışlar
E) Beklenen Girişler
 • 20. Ayrılan misafir folyosunda harcama fazla girilmiş ise hangi eylem ile düzeltilebilir?
A) Toplu İndirim/Geri Ödeme
B) Yeni Harcama ve Ödeme Ekle
C) Sil butonu
D) İşlem Böl
E) İade
 • 21. Elektraweb’de polis bildirimi yapmak için aşağıda verilen misafir bilgilerinden hangisi zorunlu olarak doldurulmalıdır?
A) Misafirin uyruğu
B) Yaşadığı şehir
C) Hes kodu
D) Anne kızlık soyadı
E) Kan grubu
 • 22. Rezervasyon kartında oda blokajı yaparken boş odaların tamamını nasıl görebilirim?
A) Oda No’yu kilitle kısmından
B) Konaklama kısmından
C) Oda kısmındaki mercek kısmından
D) V. Oda Tipi kısmından
E) Oda tipi kısmından
 • 23. Programda çeşitli harcamalarının misafir hesabına aktarılmasını Fix Fiyat Tanımları olarak sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paylaş
B) İşlem Çoğalt
C) Folyo Transfer
D) Kopyala
E) Hızlı Posting
 • 24. Folyo işlemleri raporunda aşağıdaki sekmelerden hangisi yer almaz?
A) Konaklayan
B) Ayrılan
C) Bekleyen
D) Rezervasyon
E) İptal Edilen
 • 25. Hangi işlemin kim tarafından, ne zaman ve nereden yapıldığını gösteren ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Forecast Analizi
B) Log Kayıtları
C) Kapı Kilit
D) CRM Raporu
E) Dijital İmza
 • 26. Doluluk Grafikleri, dövizler bazında da alınır.
A) Yanlış
B) Doğru
 • 27. Aşağıdakilerden hangisi, gelmeyen misafirin folyosunun tutulduğu yerdir?
A) No Show
B) Walk out
C) Day Use
D) Share
E) On Trip
 • 28. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi, blokaj ekranından yapılmaz?
A) Fatura Kes
B) Oda Değişikliği
C) Check-in
D) Transfer Rezervasyonu
E) Yeni Rezervasyon
 • 29. Elektraweb'de oda blokajı hangi alandan yapılmaz?
A) Rezervasyon Listesi kapı simgesi
B) Eylemler butonu
C) Rack ekranı
D) Rezervasyon kartı
E) Blokaj ekranı
 • 30. ElektraWeb'de bir rezervasyon ücretsiz konaklama ise hangi alanda bu bilgi girilmelidir?
A) Oda no alanından düzenlenir.
B) Rezervasyonun acentasından düzenlenir.
C) Opsiyon durumlarından düzenlenir.
D) Konaklama şekli alanından düzenlenir.
E) VIP alanından düzenlenir.
 • 31. Oda numarasının yanında “S” harfi varsa bu, o odanın Share oda olduğunu gösterir.
A) Yanlış
B) Doğru
 • 32. Hangi işlem ile rezervasyon kartı içerisindeki 8. kişiye işlem transferi yapılabilir?
A) Rez id ile folyo transferi
B) Folyo Transfer
C) Kişi Transfer
D) Çoklu Pencere
E) Folyo Transferleri
 • 33. Misafir kontrol alanından eski bir misafire ulaşamama durumu neden yaşanmaktadır ?
A) Misafir adına fatura kesilmemiştir.
B) Misafir kbs sistemine bildirilmemiştir.
C) Misafir girişi yapılırken isim soy isim dışında 3. bir bilgi (telefon,tC) bilgileri girilmemiş, profili oluşmamıştır.
D) Misafir otele giriş yapıp gün sonundan önce ayrılmıştır
E) Misafirin yaşının 18 altında olmasından kaynaklanmıştır
 • 34. Aşağıdakilerden hangisi misafir harcamalarına ait adisyon girişlerinin hesap kartlarına aktarılmasını sağlayan komuttur?
A) Kişi Transfer
B) Folyo Transfer
C) İade
D) Ödeme
E) Harcama Gir
 • 35. Misafire ait harcamaları başka oda folyosuna yönlendirmek amacıyla kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harcama Gir
B) İade
C) Ödeme
D) Folyo Transfer
E) Kişi Transfer
 • 36. Yeni rezervasyon kaydı, sadece rezervasyon menüsünden yapılır
A) Doğru
B) Yanlış
 • 37. Adına folyo açılmış ama konaklama yapmayan misafirler, aşağıdaki rezervasyon raporlarının hangisi ile takip edilir?
A) Misafir Bakiye
B) Sanal Rezervasyonlar
C) Gelir Gruplu Misafir Balansları
D) Bekleyen Listesi
E) NoShow Listesi
 • 38. Aşağıdaki komutlardan hangisi yoluyla acente ile yapılan kontrata ait fiyat tanımlama işlemleri yapılır?
A) Fiyat Kodu
B) Paket
C) Kontrat Kodu
D) Fiyat Belirle
E) Kontrat
 • 39. Aşağıdakilerden hangisi, Dağılım Analizi ekranının Eylemler komutu altında yer almaz?
A) Yazdır
B) Yıllık
C) Günlük Durum
D) Oda Tipi Müsaitlik
E) Uyruk
 • 40. Arızalıya veya kapalıya alınan bir oda tekrar kullanıma nasıl açılır?
A) Odayı temize alır
B) Odayı kontrol için housekeeping kullanıcısına bildirim gönderir
C) Kişinin anlaşmasına göre oda sözleşmesi hazırlar
D) Odayı kapalıya alır
E) Kapalı oda listesi ekranından kaldırarak
 • 41. No Post İşlemi hangi işlem adımından gerçekleştirilir?
A) Hiçbiri
B) Konaklayan - Folyo İşlemleri - Eylemler - Folyoyu Kilitle.
C) Konaklayan - Eylemler - Folyoyu Kilitle.
D) Rezervasyon - Folyo İşlemleri - Eylemler - Folyoyu Kilitle.
E) Konaklayan - Folyo İşlemleri - Eylemler - Folyo Adisyon Listesi
 • 42. Fatura oluştururken kişinin fatura bilgileri nereden girilir?
A) urayı oluşturduktan sonra fatura unvan kısmından
B) Rezervasyon kartında misafir kartı ekranından
C) Rezervasyon kartında notlar kısmından
D) Ödeme al butonunda not kısmından
E) Her bir folyo işleminin not kısmına yazarak
 • 43. Aşağıdakilerden hangisi gün sonu ekranında parametrik kontrol edilememektedir ?
A) CheckOut olmamış konaklayanları uzat
B) Oda fiyatı sıfır ise durdur
C) Peşin folyo balansı sıfır değilse durdur
D) Tüm konaklamayı bas
E) Checkout olmuş folyoları kontrol et
 • 44. Konfirmasyon formunu fiyatlı almak için hangi adım uygulanmalı?
A) e- Acente olarak INDIVIDUAL seçmek
B) c- Manuel fiyatlandırması yapmak
C) b- Rezervasyon kartında ödeyen kısmını guest olarak seçmek
D) a- Pansiyon tipini sadece oda seçmek
E) d- Folyo sekmesinden harcama girmek
 • 45. Elektraweb programında çıkışı gerçekleşmiş bir rezervasyon'da folyo transferi nasıl yapılır ?
A) Kişi Transfer
B) Çıkışı gerçekleşmiş işlem transferi
C) Rez id ile folyo transfer
D) Folyo Transfer
E) Çoklu Pencere
 • 46. Misafir folyosunda yer alan bir harcama kaydını odadaki kişiler arasında paylaştırmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paylaş
B) İade
C) İşlem Böl
D) Folyo Tranfer
E) Ödeme
 • 47. Misafir folyosundaki harcama kaydının kopyasını oluşturmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kopyala
B) İşlem Çoğalt
C) İade
D) Folyo Transfer
E) Paylaş
 • 48. Günlük yetişkin fiyatlarından kontrat indirimlerinde belirtilen tutarda kişi başı indirim sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daily Child
B) Adult
C) Percent Adult
D) Total Price Adult
E) Daily Adult
 • 49. Aşağıdakilerden hangisi, otel ile acente arasında yapılan oda fiyat anlaşmasıdır?
A) Anlaşma
B) Kontrat
C) Sözleşme
D) Mutabakat
E) Fesih
 • 50. Ön Büro kontrol panelinde eylemlerde bulunan oda ver butonu nedir? Ne işe yarar?
A) Kişinin anlaşmasına göre oda sözleşmesi hazırlar
B) Odayı temize alır
C) Odayı kapalıya alır
D) Rezervasyonlara en uygun odayı blokajını otomatik yapar.
E) Odayı kontrol için housekeeping kullanıcısına bildirim gönderir
Şununla oluşturuldu: That Quiz — test oluşturma ve test çözmenin hem matematik hem de diğer konu alanları için en kolay olduğu yer.