Deneyap LiseAB
 • 1. const int LEDdizisi[]= {8,9,10}; komut satırı kaç elemanlı bir dizi ürünüdür?
A) 9
B) 3
C) 8
D) 1
E) 6
 • 2. Aşağıdaki veri türlerinden hangileri ondalık sayı için kullanılır?
A) float
B) int
C) const int
D) void setup ()
E) char
 • 3. Aşağıdaki komutlardan hangisi 2 numaralı digital pini giriş olarak tanımlamak için kullanılmaktadır?
A) digitalWrite(2,HIGH);
B) digitalRead(2,HIGH);
C) pinMode(2,INPUT);
D) int butonPin =2;
E) pinMode(2,OUTPUT);
 • 4. Aşağıdakilerden hangisi i değişkeninin 5 sayısından başlamak üzere 10 sayısından büyük olana kadar teker teker arttırmak için kullanılır?
A) for (int i=0;i<10;i++)
B) for (int i=10;i<=5;i++)
C) for (int i=0; i>5; i++)
D) for (int i=5;i<10;i++)
E) for (int i=5;i>10;i++)
 • 5. Tam sayı veri türü ile tanımlanmış ButonDurum etiketinin 7 numaralı sayıya eşitlenmesini sağlayan komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) int butonDurum=7;
B) int butondurum =7;
C) int ButonDurum=7;
D) float ButonDurum = 7;
E) float Butondurum = 7;
 • 6. Aşağıdaki komut satırlarından hangisi butona basılması durumunda aktif hale geleceğini ifade eder?
A) for (i=1; i>5; i++)
B) sayi == sayi++
C) if(butonPin==1)
D) if(butonDurum==0)
E) sayi==1
 • 7. void loop () { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,LOW); delay(150); digitalWrite(2,0); digitalWrite(3,1); delay(150); } Yukarıdaki program nasıl çalışır?
A) 2 numaralı pin logic 0 iken 3 numaralı pin logic 1 olur 150 ms bekler
B) 2 numaralı pin logic 0 iken 3 numaralı pin logic 1 olur 150 ms sonra tam tersi olur
C) Program çalışmaz.
D) 2 numaralı pin logic 1 iken 3 numaralı pin logic 0 olur 150 ms sonra tam tersi olur
E) 2 numaralı pin logic 1 iken 3 numaralı pin logic 0 olur 150 ms bekler
 • 8. Görselde ki program için söylenebilecek durum nedir?
A) Parantez hatası var çalışmaz
B) Çıkış olarak tanımlanmış pin ile çıkışa verilen sinyal pini aynı değildir. Sistem çalışır
C) Sistem düzgün çalışır.
D) Çıkış olarak tanımlanmış pin Giriş olarak tanımlanmalıydı. Sistem çalışmaz
E) Çıkış olarak tanımlanmış pin ile çıkışa verilen sinyal pini aynı değildir. Sistem çalışmaz
 • 9. void setup() { pinMode(13, INPUT); } Yukarıdaki program satırında ne ifade edilmektedir?
A) int veri türünde değişken tanımla
B) 13 numaralı Digital Pin'i Giriş olarak ayarla
C) 13 numaralı Digital Pin'e logic 0 bilgisini gönder
D) 13 numaralı Digital Pin'i Çıkış olarak ayarla
E) 13 numaralı Digital Pin'e logic 1 bilgisini gönder
 • 10. Görseldeki programın düzgün çalışabilmesi için ne yapılmalıdır?
A) Giriş olarak 3 numaralı digital pin eklenmelidir.
B) Programda if komutu kullanılmadır.
C) Programda yanlış yazılan komut düzeltilmeldir.
D) Programda parantez hatası düzeltilmelidir.
E) Çıkış olarak 3 numaralı digital pin eklenmelidir.
 • 11. delay(5500); komut satırı neyi ifade etmektedir?
A) 5,5 saniye gecikme yap
B) bir alt satıra in
C) 550 saniye gecikme yap
D) 5500 saniye gecikme yap
E) 5 saniye gecikme yap
 • 12. pinMode(9, OUTPUT); komut satırı ne anlama gelir?
A) 9 numaralı pini çıkış yap
B) 9 numaralı ledi aktif yap
C) 9 numaralı ledi pasif yap
D) 9 numaralı pini giriş yap
E) 9 rakamını eşitle
 • 13. int Deger= 0; komut satırı ile ne anlatılmak istenmektedir?
A) tam sayı veri türünde Deger adlı değişkeni 0 rakamına eşitle
B) 0 numaralı digital pini çıkış yap
C) karakter veri türünde Deger adlı değişkeni 0 rakamına eşitle
D) ondalık sayı veri türünde Deger adlı değişkeni 0 rakamına eşitle
E) 0 numaralı digital pini giriş yap
 • 14. Görselde verilen buton devresi için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir.
A) Vcc ucu yanlış bağlanmıştır, Çalıştırmaz
B) Düzgün bağlanmıştır, Çalışır.
C) Gnd ucu yanlış bağlanmıştır, Çalıştırmaz
D) Buton sinyal girişi yanlış yerden verilmiştir, Çalıştırmaz
E) Direnç değerleri ters bağlanmıştır, Çalıştırmaz
 • 15. Görselde ------ işareti ile gösterilen yere aşağıdaki hangi program satırı yazılmalıdır?
A) butonDurum=digitalRead(ledPin);
B) butonDurum=digitalWrite(butonPin);
C) butonDurum=digitalRead(butonPin);
D) butonDurum=digitalWrite(ledPin);
E) Hiçbiri
 • 16. pinMode(2,OUTPUT); pinMode(7,INPUT); Yukarıdaki program satırları için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
A) 2 numaralı pin logik 0, 7 numaralı pin logik 1 olarak ayarlanır.
B) 2 numaralı pin çıkış, 7 numaralı pin giriş olarak ayarlanır.
C) Hiçbiri Söylenemez.
D) 2 numaralı pin giriş, 7 numaralı pin çıkış olarak ayarlanır.
E) 2 numaralı pin logik 1, 7 numaralı pin logik 0 olarak ayarlanır.
 • 17. if(butonDurum==1) { digitalWrite(5,HIGH); } Yukarıdaki komut satırı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Eğer butonDurum 1'e eşitse 5 numaralı pine logik 0 bilgisi gönder
B) Eğer butonDurum 1'e eşitse 5 numaralı pini çıkış olarak ayarla
C) Eğer butonDurum 0'a eşitse 5 numaralı pine logik 1 bilgisi gönder
D) Eğer butonDurum 0'a eşitse 5 numaralı pine logik 0 bilgisi gönder
E) Eğer butonDurum 1'e eşitse 5 numaralı pine logik 1 bilgisi gönder
 • 18. const int LEDdizisi[] = {4,5,6,7,8}; Yukarıdaki komut satırı neyi ifade etmektedir?
A) ondalık sayı veri türü ile tanımlanmış 5 elemanlı dizi
B) Sabit tam sayı veri türü ile tanımlanmış 8 elemanlı dizi
C) Sabit tam sayı veri türü ile tanımlanmış 4 elemanlı dizi
D) ondalık sayı veri türü ile tanımlanmış 4 elemanlı dizi
E) Sabit tam sayı veri türü ile tanımlanmış 5 elemanlı dizi
 • 19. for( int j=7;j>0; j--) Yukarıdaki program satırının açıklaması aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) j değişkeni 7 olunca programı çalıştır
B) j değişkeni 0 olunca programı çalıştır
C) j değişkenini 0'dan başlat 7 oluncaya kadar birer birer arttır
D) j değişkenini 7'den başlat 0 oluncaya kadar birer birer azalt
E) j değişkenini 7'den başlat 0 oluncaya kadar birer birer arttır
 • 20. void loop () { digitalWrite(4,LOW) } Yukarıdaki ifadede bulunan eksiği yazınız.
A) komut hatası
B) {} hatası
C) ; hatası
D) () hatası
E) Program sorunsuz çalışır
Bu testleri alan öğrenciler ayrıca şunları da aldılar: :

Şununla oluşturuldu: That Quiz — test oluşturma ve test çözmenin hem matematik hem de diğer konu alanları için en kolay olduğu yer.