Kurban
  • 1. Kurbana konu olan peygamber hangisidirr?
A) Hz.Yusuf
B) Hz.İsmail
C) Hz. Yakup
D) Hz.İdris
  • 2. Yeni doğan çocuk için kesilen kurbana ne denir?
A) Şükür
B) Farz
C) Adak
D) Akika
  • 3. Dileğinin gerçekleşmesiyle kesilen kurbana ne denir?
A) Akika
B) Şükür
C) Sünnet
D) Adak
  • 4. Kurban kesmenin şartlarındandır?
A) Akıllı
B) Kadın
C) Yaşlı
D) Sağlıklı
  • 5. Kurban kesmenin şartların değildir?
A) Erkek olmak
B) Zengin olmak
C) Akıllı olmak
D) Hür olmak
  • 6. Kurban'ın kelime anlamı nedir?
A) Beklemek
B) Yakınmak
C) Şükretmek
D) Yaklaşmak
  • 7. Kurban kesmenin hükmü nedir?
A) Farz
B) Mendup
C) Vacip
D) Sünnet
  • 8. Hangisi kurban olarak kesilmez?
A) Koyun
B) Deve
C) İnek
D) Horuz
  • 9. Hangisi kurban olarak kesilir?
A) Tavuk
B) Horuz
C) Deve
D) Hindi
  • 10. Allah'a şükür amacıyla kesilen kurbana ne denir?
A) Adak
B) Akika
C) Şükür
D) Farz
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik test uygulamalarının bir tıklama ötede olduğu yer.