Ön Büro Hizmetleri Atölyesi-III (Elektraweb)
 • 1. Fiyat ve Doluluk ekranında odamıza belirlediğimiz fiyatın üstü çizili ise ne anlama gelmektedir?
A) Alt kısımda kişi bazlı girilen manuel bir fiyat olduğu1
B) Fiyatın güncellenmediği
C) Programın fiyatı kabul etmediği
D) Yanlış yere fiyat girdiği
E) Fiyatı kaydetmediği
 • 2. Aşağıdaki menülerden hangisinde Misafir Tipi (VIP) tanımlamaları yapılır?
A) Rezervasyon
B) CRM
C) Ön Kasa
D) Kat Hizmetleri
E) Gün Sonu
 • 3. Elektraweb’de misafirin özel bir isteği var ise bu istek hangi alanda kayıt altına alınır ?
A) Rezervasyon Kartında Özel durumlar alanından
B) Rezervasyon Kartında Eylemlerde bulunan seçilen satırın açıklamasını değiştir alanından
C) Rezervasyon Kartında Sağlık durumu alanından
D) Rezervasyon Kartında Notlar alanından
E) Rezervasyon Kartında CRM tercihler alanından
 • 4. Bir otel personelinin iş yönetiminden ( işler ekranı ) bağlı olduğu departman üzerinden otomatik bildirim alabilmesi için hangi koşulun sağlanması gerekli değildir ?
A) Açılan iş kaydında departman seçimi eksiksiz yapılmalıdır.
B) Bildirim gönderilecek telefonun MAC adresi kullanıcı tanımlarında MAC adresi alanına girilmelidir.
C) Kullanıcı tanımlarında departman ve alt departman seçimi yapılmalıdır.
D) Kullanıcının ElektraWeb bildirimleri açık olmalıdır.
 • 5. Anket oluştururken tek tip soru çeşidi kullanılır.
A) Yanlış
B) Doğru
 • 6. Anketler, departman ve kategori türlerine göre oluşturabilir.
A) Yanlış
B) Doğru
 • 7. Aşağıdakilerden hangisi misafir kartında misafir isteklerinin yazılmasını sağlayan alandır?
A) Durum
B) Geçmiş
C) Tercihler
D) Yorumlar
E) İşler
 • 8. Misafir kartının otomatik olarak oluşması için aşağıda verilen bilgilerin hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A) E-Mail Adresi
B) Kimlik No
C) Telefon No
D) Sosyal Medya Hesabı
E) Ad Soyad
 • 9. CRM menüsünde aşağıdaki listelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Misafir
B) Rezervasyon
C) Konaklayanlar
D) Restoran
E) Araç
 • 10. Elektraweb'te Rack ekranından oda numarasının turuncu olması neyi ifade etmektedir?(Varsayılan renkler baz alınmalıdır)
A) Odanın bugün girişli bir konaklayanı bulunduğu
B) Odanın durumunun kirli olduğu
C) Odanın blokajlı olduğu
D) Odanın bugün çıkışlı bir konaklayanı bulunduğu
E) Oda durumunun arızalı olduğu
 • 11. Rack ekranındaki odaların üzerinde yer alan kırmızı çizgiler ne anlama gelmektedir ?
A) Pandemi bilgilendirmesinden kaynaklı
B) Odanın check-out olacağı
C) Odanın durumunun kirlide olması
D) Odanın arızalı durumda olması
E) Odanın çok fazla kullanıldığı
 • 12. Room Rack ekranında oda üzerinde yer alan Çalar Saat görseli ne anlama gelmektedir?
A) Odanın uyandırma talebi olduğuna
B) Odada bekleyen veya gerçekleşmiş bir iş kaydı olduğuna
C) Odanın çıkış tarih ve saatinin yaklaştığına
D) Odanın temizlik saatinin yaklaştığına
E) Odada alarm kurulduğuna
 • 13. Uyuşmazlık Raporu, aşağıda verilen hangi iki departmanı ilgilendirmektedir?
A) Ön Büro-Yiyecek İçecek
B) Kat Hizmetleri-Teknik Servis
C) Kat Hizmetleri-Muhasebe
D) Ön Büro-Teknik Servis
E) Ön Büro-Kat Hizmetleri
 • 14. Elektraweb'te Hknın, Hk notları(DND,NS gibi) girebileceği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) HK oda kontrolü
B) Hk kontrol arşivi
C) Blokaj
D) Room Rack
E) Rezervasyon Listesi
 • 15. Ön büro ile kat hizmetleri arasındaki koordinasyon, işlerin düzenli olarak yapılması için gereklidir.
A) Doğru
B) Yanlış
 • 16. Kat Hizmetleri Sorumlusu; iş organizasyonu yapan, operasyonu yöneten, periyodik temizlik ve bakım işlemlerini denetleyen nitelikli kişidir
A) Yanlış
B) Doğru
 • 17. Dolu odaların temizlik günlerinin periyodu Maid Yönetimi ekranından girilir.
A) Yanlış
B) Doğru
 • 18. Çarşaf değişimi gün aralığı, Maid Yönetimi ekranından yapılmaktadır
A) Yanlış
B) Doğru
 • 19. Housekeeper, işletmenin prosedürleri doğrultusunda VIP konuklarla ilgilenilip ilgilenilmediğini denetler.
A) Doğru
B) Yanlış
 • 20. Bölümü için personel seçmek, housekeeperın görevleri arasındadır.
A) Doğru
B) Yanlış
 • 21. Lejyonella sekmesi, HK Oda İşlemleri ekranında yer alır
A) Yanlış
B) Doğru
 • 22. Housekeeping ayarları, HK Kontrol Arşivi ekranından yapılmaktadır.
A) Doğru
B) Yanlış
 • 23. Periyodik Görev Tanımlama, Görev Yönetimi ekranındaki Eylemler komutundan yapılır
A) Doğru
B) Yanlış
 • 24. Küp Analizleri, Kat Hizmetleri menüsünde yer almaktadır.
A) Doğru
B) Yanlış
 • 25. Aşağıdakilerden hangisi, kat hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir?
A) Bellboy
B) Şef
C) Housekeeper
D) Maid
E) Resepsiyonist
 • 26. Aşağıdaki alt menülerden hangisi, Kat Hizmetleri menüsünde yer almaz?
A) Room Rack
B) Hk Oda Kontrolü
C) Oda Değişimi
D) Rezervasyon
E) Blokaj
 • 27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, HK Notları arasında yer almaz?
A) Çarşaf Değiştir
B) Show Room
C) Bagajsız
D) Rahatsız Etmeyin
E) Minibar DND
 • 28. Aşağıdakilerden hangisi, HK Oda İşlemleri ekranındaki Eylemler içerisinde yer almaz?
A) Maid Değiştir
B) Maid Yönetimi
C) HK Notları
D) Maid Dağılımı
E) Şef Değiştir
 • 29. Aşağıdaki raporlardan hangisi, kat hizmetleri raporları arasında yer alır?
A) Stok Fiş Raporu
B) Altı Aylık Forecast
C) Mini Bar Raporu
D) Acente Oda Raporu
E) Yıllık Uyruk Raporu
 • 30. Aşağıdaki komutlardan hangisi, Housekeeping Mobil Uygulama ekranında yer almaz?
A) Maid Rooms
B) Tasks
C) Reception
D) Room Rack
E) Reservation
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik test uygulamalarının bir tıklama ötede olduğu yer.