Ознайомлення з PowerPoint
 • 1. 'Слайдова комп'ютерна презентація - це набір карток-слайдів, на кожному з яких подана довільна текстова, графічна, звукова та відеоінформація'.
A) так, презентацію можна переглянути на DVD-програвачі
B) так, повний перелік ознак презентації
C) ні, слайдова комп'ютерна презентація це слайд-шоу
D) ні, на картках-слайдах подається лише текстова інформація
E) ні, звукову інформацію використовують лише програми програвачі
 • 2. Які об’єкти не можуть бути розташовані на слайдах презентації PowerPoint?
A) звукові ефекти, музика, мовний супровід ...
B) кнопки, значки, гіперпосилання ...
C) текст, списки, художній текст, написи, колонтитули ...
D) фотографії, рисунки, таблиці, діаграми, відеозаписи ...
E) файли, цифрове відео, текст, звук ...
 • 3. Які групи інструментів має середовище PowerPoint?
A) рядок заголовка
B) область завдань
C) панелі інструментів
D) макет слайда
E) рядок меню
 • 4. Запустити програму Microsoft PowerPoint можливо
A) Рабочий стіл → Пуск → Microsoft PowerPoint
B) Панель задач → Настройка → Панель керування → PowerPoint
C) Пуск → Головне меню → Програми → Microsoft PowerPoint
D) Пуск → Головне меню → Знайти → Microsoft PowerPoint
E) двічі клацнути ярлик програми PowerPoint на Робочому столі
 • 5. Складова частина презентації, яка містить різні об'єкти, називається …
A) картка
B) малюнок
C) слайд
D) лист
E) кадр
 • 6. Вкажіть неіснуючі режими роботи зі слайдами PowerPoint .
A) розмітка слайдів
B) сортувальник слайдів
C) показ сладів
D) звичайний
E) фоновий режим слайдів
 • 7. Чи можна змінити співвідношення елементів вікна PowerPoint?
A) змінити співвідношення неможливо
B) так, користувач може змінити розміри елементів робочого поля вікна
C) ні, не можна, тому що слайд не поміститься на екрані
D) співвідношення елементів вікна встановлюється автоматично
E) за допомогою лівої кнопки миші
 • 8. Як встановити потрібний масштаб для робочого поля слайда?
A) Меню Вигляд → Масштаб ...
B) Контекстне меню → Масштаб ...
C) масштаб для робочого поля обирається тільки слайду
D) обрати потрібний елемент, на панелі інструментів Стандартна...
E) масштаб для робочого поля встановлюється автоматично
 • 9. Як відобразити область завдань у вікні PowerPoint?
A) Меню Вид → Область завдань
B) Контекстне меню на панелі інструментів
C) автоматично з'являється після запуску програми
D) Меню Вставка → Область завдань
E) Контекстне меню → Область завдань
 • 10. Як зберегти презентацію для подальшого редагування?
A) зберегти як ... у форматі .POTX
B) зберегти у форматі .PPSX
C) зберегти як ... у форматі .PPTX
D) зберегти з назвою 'Тимчасова'
E) зберегти як ... у форматі .DOCX
 • 11. Як зберегти презентацію для демонстрації?
A) зберегти у форматі .POTX
B) зберегти у форматі .PPSX
C) зберегти у форматі .PPTX
D) зберегти у форматі .ТХТ
E) зберегти у форматі .DEMO
 • 12. Як створити нову презентацію?
A) завантажити програму Paint; потім у меню Файл → Створити презентацію
B) на панелі інструментів клацнути кнопку
C) меню Файл → Зберегти як ...
D) меню Файл → Створити; потім в області завдань - Нова презентація
E) в контекстному меню - Створити презентацію
 • 13. Что таке Microsoft Office PowerPoint?
A) прикладна програма для обробки кодових таблиць
B) системна програма, яка керує ресурсами комп'ютера
C) прикладна програма Microsoft Office, для створення презентацій
D) пристрій комп'ютера, який керує його ресурсами
E) автоматично з'являється після запуску програми
 • 14. У файлі з яким розширенням зберігають презентацію Microsoft Office PowerPoint, якщо планується подальша робота над нею?
A) .рptx
B) .jpg
C) .gif
D) .ppsx
E) .prt
 • 15. Що таке презентація PowerPoint?
A) файл, який містить списки, малюнки, діаграми
B) прикладна програма для обробки електронних таблиць
C) текстовий документ, який містить набір малюнків, фотографій
D) пристрій компютера, що керує демонстрацією слайдів
E) демонстраційний набір слайдів, підготовлених на компютері
 • 16. Сукупність слайдів, зібраних в одному файлі, утворюють…
A) пакет слайдів
B) кадри
C) презентацію
D) малюнки
E) показ
 • 17. Power Point необхідний для створення…
A) текстових документів, які містять графічні об'єкти
B) Internet-сторінок для забезпечення доступу до інформації
C) тестових завдань
D) презентацій для сприйняття та запам'ятовування інформації
E) таблиць для підвищення ефективності обчислень
 • 18. Як з'являється в комп'ютері програма PowerPoint ?
A) встановлюється із пакета MS Office
B) встановлюється разом із Windows
C) продається разом з комп'ютером
D) можна переписати з іншого комп'ютера
E) встановлюється з дискети
 • 19. В якому випадку презентація не збережеться?
A) якщо клацнути на хрестику
B) при натисканні CTRL+S
C) при виконані команди 'Файл - Зберегти як...'
D) при натисканні CTRL+C
E) якщо клацнути кнопку
Створено з That Quiz — де створення тестів та їх використання є доступними для математики та інших предметних областей.