Копіювання об'єктів
 • 1. Яку особливість має копія об’єкта?
A) Розмір копії неможливо змінити
B) Зберігає зв’язок з оригінальним об’єктом
C) Колір копії змінюється разом з оригінальним об’єктом
D) Заповнення копії відрізняється від заповнення оригінального об’єкта
E) Копія є повністю самостійним об’єктом
 • 2. Як називається копія об’єкта, яка зберігає зв’язок з оригінальним об’єктом?
A) Дублікат
B) Близнюк
C) Ген
D) Клон
E) Копія
 • 3. Яке призначення сітки?
A) Автоматичне розставляння копій під час їх створення
B) Встановлення зв’язку між клоном і об’єктом
C) Точне розміщення об’єктів один відносно одного
D) Автоматичне вирівнювання взаємного розташування об’єктів
E) Точне розміщення об’єктів при перетягуванні
 • 4. Які особливості мають клони об’єкта?
A) Клон є самостійним об’єктом
B) При повороті об’єкта клон не повертається
C) При зміні розміру об’єкта змінюється розмір клона
D) При повороті об’єкта клон також повертається
E) Колір клона змінюється тільки разом з об’єктом
 • 5. Які засоби призначені для вирівнювання розташування об’єктів?
A) Панель Вирівняти та розподілити
B) Інструмент Перо
C) Кнопка Створити клон
D) Панель параметрів інструментів
E) Сітка
 • 6. При виконанні якої з команд вибрані об’єкти вирівнюються відносно об’єкта-якоря?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 5
E) 4
 • 7. Яке призначення кнопки
A) Розірвання зв’язку між клоном і оригінальним об’єктом
B) Створення копії об’єкта
C) Захист малюнка від змін
D) Переміщення об’єкта на передній план
E) Створення клона об’єкта
 • 8. Яке призначення кнопки
A) Розірвання зв’язку між клоном і оригінальним об’єктом
B) Захист малюнка від змін
C) Переміщення об’єкта на передній план
D) Створення копії об’єкта
E) Створення клона об’єкта
 • 9. Яке призначення кнопки
A) Створення копії об’єкта
B) Розірвання зв’язку між клоном і оригінальним об’єктом
C) Захист малюнка від змін
D) Переміщення об’єкта на передній план
E) Створення клона об’єкта
 • 10. Яку кнопку потрібно натиснути щоб виконати наступну дію: Рівномірно розподілити праві краї
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
E) 5
 • 11. Яку кнопку потрібно натиснути щоб виконати наступну дію: Вирівняти нижні сторони
A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
 • 12. Яку кнопку потрібно натиснути щоб виконати наступну дію: Центрувати на горизонтальній осі
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
E) 1
 • 13. Яку кнопку потрібно натиснути щоб виконати наступну дію: Вирівняти праві краї об’єктів до лівого краю якоря
A) 5
B) 3
C) 4
D) 1
E) 2
 • 14. Яку кнопку потрібно натиснути щоб виконати наступну дію: Центрувати на вертикальній осі
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
 • 15. Перед тим як об’єкти вирівняти, їх спочатку потрібно
A) групувати
B) дублювати
C) клонувати
D) виділити
E) копіювати
Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.