Двійкове кодування
 • 1. Як кодуються дані в комп’ютері?
A) спеціальними буквами
B) електричними сигналами
C) звуковими сигналами
D) особливими словами
E) файлами
 • 2. Чому в комп’ютері використовується двійкове кодування?
A) бо комп’ютер розрізняє лише двійки
B) бо є лише два електричні заряди
C) бо зручно розрізняти два стани: включено і виключено
D) бо це найпростіший для реалізації спосіб
E) бо у мишки дві кнопки
 • 3. У чому відмінність запису тексту в книжці і текстовими даними у комп’ютері?
A) у книжці - паперові сторінки, а у комп’ютері - електронні
B) у тексті - букви, а у комп’ютері - двійкові коди
C) відмінності немає
D) у тексті - двійкові коди, а у комп’ютері - букви
E) у тексті - букви, а у комп’ютері - малюнки
 • 4. У якому вигляді можуть зберігатися літери тексту в комп’ютері?
A) у вигляді одного біту
B) у вигляді малюнків
C) у вигляді файлів
D) у вигляді восьмибітового двійкового коду
E) у вигляді шестибітового двійкового коду
 • 5. Скільки біт в одному байті?
A) 8
B) 5
C) 16
D) 7
E) 6
 • 6. Вкажи одиниці вимірювання обсягу даних?
A) біт
B) код
C) файл
D) скрипт
E) байт
 • 7. Скільки приблизно байтів містить 1 кілобайт?
A) 16
B) 1000
C) 100
D) 8
E) 10
 • 8. Скільки приблизно кілобайтів містить 1 мегабайт?
A) 100
B) 100000
C) 10
D) 10000
E) 1000
 • 9. Скільки приблизно байтів містить 1 мегабайт?
A) 10000
B) 1000000
C) 10
D) 100
E) 1000
 • 10. На сторінці 40 рядків по 60 символів. Який обсяг текстових даних сторінки в кілобайтах?
A) 24 Кб
B) 0,24 Кб
C) 2,004 Кб
D) 2,4 Кб
E) 2,04 Кб
 • 11. Що таке комп’ютер?
A) програмно-керований пристрій для обробки інформації
B) електронна обчислювальна машина (ЕОМ)
C) програмно-керований млин для обробки інформації
D) універсальний пристрій для опрацювання даних різних типів
E) універсальний пристрій для опрацювання деревини
 • 12. Вкажіть таблиці кодів, які використовують у комп’ютері для кодування тексту, та їх особливості?
A) ASCII - містить алфавіти всіх мов світу
B) ASCII - американський стандартний код для обміну інформацією
C) Юнікод (Unicode ) - Код Обміну Інформації 8-бітовий Український
D) KOI8-U - Код Обміну Інформації 8-бітовий Український
E) Юнікод (Unicode ) - містить алфавіти всіх мов світу
 • 13. Що таке кодування?
A) це процес передавання, зберігання, опрацювання
B) це сприйняття повідомлень органами зору
C) це перетворення повідомлень у зручну для передавання форму
D) це відомості про навколишній світ
E) це сприйняття повідомлень органами слуху
 • 14. Вкажіть кілька способів кодування звуку «а».
A) спеціальним ієрогліфом
B) спеціальним звуком
C) крапкою та тире азбуки Морзе
D) буквою алфавіту «А»
E) жестом семафорної азбуки
 • 15. Як інформація потрапляє від джерела до приймача?
A) кодується - декодується - передається
B) декодується - передається - кодується
C) приймається - передається - декодується
D) передається - кодується - декодується
E) кодується - передається - декодується
Створено з That Quiz — сайт тестів з математики для учнів усіх рівнів.