Структура презентації
 • 1. Що забезпечує структура презентації?
A) вибір макету слайда
B) зображення на слайдах структурних схем
C) вибір структури презентування
D) визначення змісту та його розподіл між слайдами презентації
E) роботу зі структурними схемами презентації
 • 2. Чи можна відобразити на екрані область структури презентації?
A) в області задач Відобразити структуру
B) Панель інструментів → Структура → Відобразити структуру
C) меню Вигляд → Показ слайдів → Відобразити структуру
D) структура відображається лише на папері при розробці презентацій
E) меню Вигляд →; Звичайний (Обычный) →; Структура
 • 3. Як створити нову структуру презентації?
A) нову структуру створюють на папері
B) меню Файл → Створити структуру презентації
C) режим Звичайний → вкладка Структура → ввести заголовки слайдів
D) меню Вставка → Створити структуру презентації
E) Сортувальник слайдів → відсортувати слайди відповідно до структури
 • 4. Вкажи неправильні комбінації клавіш для роботи із маркованими списками в області структури.
A) TAB - понизити рівень елементу списку
B) CTRL+Enter - поява порожнього рядка списку
C) SHIFT+TAB - підвищити рівень
D) Enter - ввести елемент списку попереднього рівня
E) SHIFT+Enter - ввести елемент списку нижчого рівня
 • 5. Вибір макету слайда в програмі PowerPoint виконується за допомогою команд …
A) Формат → Розмітка слайда
B) Показ слайдів → Макети презентації
C) Правка → Спеціальна вставка
D) Вставка → Дублювати слайд
E) Формат → Кольорова схема слайда
 • 6. Як відобразити область завдань у вікні PowerPoint?
A) контекстне меню → Область завдань
B) меню Вигляд → Область завдань
C) контекстне меню на панелі інструментів
D) меню Вставка → Область завдань
E) автоматично з'являється після запуску програми
 • 7. Як відреагує комп'ютер на виконання послідовністі дій:
A) з'явиться діалогове вікно збереження змін
B) нічого не відбудеться
C) після виділених слайдів автоматично з'явиться підсумковий
D) на панелі Структура з'являться слайди із заголовками
E) в структурі презентації зникне текст із текстових рамок
 • 8. Які можливості надає Сортувальник слайдів?
A) Сортувальник слайдів працює із зовнішнім виглядом слайдів
B) Сортувальник слайдів дозволяє сортувати макети слайдів
C) Сортувальник слайдів працює із змістом слайдів
D) Сортувальник слайдів працює із змістом презентації
E) Сортувальник слайдів працює із зовнішнім виглядом презентації
 • 9. Як перейти в режим Сортувальника слайдів?
A) меню Вигляд → Сортувальник слайдів
B) область задач → сортування слайдів
C) меню вставка → режим сортувальника слайдів
D) при завантаженні автоматично з'явиться режим сортувальника слайдів
E) обрати масштаб 25%, режим сортувальника з'явиться автоматично
 • 10. Як копіювати, дублювати, переміщати слайди в режимі сортувальника?
A) використовуючи контекстне меню
B) за технологією Drag and Drop
C) використовуючи панель інстументів
D) меню Вставка → Дублювати (копіювати, переміщати) слайд
E) сортувальник слайдів працює зі змістом слайдів
 • 11. Як приховати окремі слайди?
A) декілька слайдів одночасно приховати не можна
B) Вигляд → Сортувальник → на панелі значок → приховати слайд
C) виділити слайд, натиснути кнопку DEL
D) Вигляд → Звичайний → контекстне меню → приховати слайд
E) виділити слайд, швидкі клавіші CTRL+P
 • 12. Як вилучають непотрібні слайди?
A) виділяють, викликають контекстне меню, вибирають Видалити слайд
B) виділяють, натискають DEL
C) натискають на Х та не зберігають
D) вид звичайний, область Слайди, виділяють, панель інструментів
E) вид сортувальника, DEL
 • 13. Чи можна працювати зі слайдами двох презентацій одночасно?
A) так, через буфер обміну
B) натискають на Х та не зберігають
C) ні, не можна
D) так, за технологією Drag and Drop
E) так, якщо вони однакові по стуктурі
 • 14. Коли неможливо створити підсумковий слайд?
A) підсумковий слайд можливо створити у будь-якому випадку
B) якщо будь-який із виділених слайдів не містить рамки із заголовком
C) коли презентація не містить висновків
D) якщо у зведеному слайді немає списку
E) коли у змісті презентації не передбачено підсумковий слайд
 • 15. Як приховати текст слайда в області структури?
A) виділити, контекстне меню → Видалити текст слайду
B) виділити, меню Показ слайдів → Приховати слайд
C) правою кнопкою миші перетягнути слайд з області структури в іншу
D) виділити, контекстне меню → Згорнути
E) виділити, на панелі інструментів натиснути кнопку
 • 16. Як упорядковують слайди у режимі структури?
A) роблять прихованими
B) дублюють
C) видаляють
D) переміщують
E) сортують за зростанням
 • 17. Як одержати загальну уяву про структуру презентації?
A) відобразити презентацію у вигляді сортувальника слайдів
B) включити режим демонстрації слайдів
C) на панелі Структура приховати текст, залишивши заголовки
D) переглянути презентацію
E) відсортувати слайди в порядку зростання
 • 18. Які можливості роботи зі слайдами в режимі сортувальника?
A) переглянути слайди з масштабом, більшим ніж 100%
B) змінити макет слайду
C) змінити/призначити ефекти переходу між слайдами
D) налаштувати ефект анімації в слайді
E) переглянути послідовність слайдів
 • 19. Що таке 'зведений слайд'?
A) такого слайду не існує
B) слайд, в якому зведені всі кнопки керування презентацією
C) слайд, в якому схематично відображено вміст презентації
D) слайд, який зводить в одну всі створені презентації
E) список, в якому автоматично зібрані заголовки слайдів
 • 20. Що відображається в області Структура презентації?
A) фони слайдів
B) спеціальне оформлення
C) основний текст
D) заголовки слайдів
E) графічні зображення
Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.