Списки в текстовому документі
 • 1. Які види списків можна застосувати у текстовому процесорі?
A) Марковані
B) Нумеровані
C) Багатоповерхові
D) Послідовні
E) Багаторівневі
 • 2. Який список називають маркованим?
A) В кінці кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
B) В середині кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
C) На початку кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
D) На початку кожного абзацу стоїть номер або літера
E) На початку кожного абзацу стоїть відступ (або пробіл)
 • 3. Який список називають нумерованим?
A) На початку кожного абзацу стоїть літера
B) На початку кожного абзацу стоїть порядковий номер
C) На початку кожного абзацу стоїть відступ (або пробіл)
D) В кінці кожного абзацу стоїть порядковий номер
E) На початку кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
 • 4. Вкажіть багаторівневий список.
A) б, в
B) а, б
C) в
D) б
E) а
 • 5. Яка кнопка створює маркований список?
A) д
B) а
C) в
D) б
E) г
 • 6. Якою клавішою нумерація списка переводиться на нижчий рівень?
A) Alt
B) Enter
C) Shift
D) Ctrl
E) Tab
 • 7. Яка клавіша додає до списку новий елемент?
A) Enter
B) Tab
C) Shift
D) Alt
E) Ctrl
 • 8. Якого вигляду може мати маркер списку?
A) Малюнок
B) Файл
C) Дата
D) Символ
E) Папка
 • 9. Як перемістити нумерований список вправо або вліво разом із нумерацією?
A) Видалити список і набрати новий у новому місці
B) Перетягти за номер
C) Ніяк. Списки не переміщаються
D) Скасувати нумерацію, перемістити список і знову увімкнути нумерацію
E) Видалити абзац і набрати новий у новому документі
 • 10. Як скасувати нумерацію кількох абзаців?
A) Виділити абзаци і вимкнути кнопку нумерації на стрічці інструментів
B) Виділити абзаци і натиснути клавішу Enter
C) Видалити абзац і набрати новий у новому документі
D) Ніяк. Нумерацію окремих абзаців скасувати не можна
E) Виділити абзаци і натиснути клавішу Delete
 • 11. Назвіть основні об’єкти текстового документа.
A) розділ
B) малюнок
C) абзац
D) символ (знак)
E) таблиця
 • 12. Назвіть основні властивості символу (знака)?
A) вид шрифту
B) інтервал
C) розмір і колір
D) накреслення
E) вирівнювання
 • 13. Назвіть основні властивості абзацу.
A) вирівнювання
B) розмір і колір
C) міжрядковий інтервал
D) відступи
E) вид шрифту
 • 14. Назвіть основні формати (розширення) текстових документів.
A) .txt - текст із поділом на абзаци без форматування
B) .rtf - дозволяє опрацьовувати документ різними програмами
C) .doc, .docx - текст, малюнки, вставлені об’єкти текстового процесора
D) .mp3 - текст із поділом на абзаци без форматування
E) .bmp - текст, малюнки, вставлені об’єкти текстового процесора
 • 15. Які операції можна виконувати над текстовими об’єктами?
A) логічні операції
B) редагувати
C) форматувати
D) арифметичні дії
E) вставляти графічні об’єкти в документ
Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.