Списки в текстовому документі
 • 1. Які види списків можна застосувати у текстовому процесорі?
A) Нумеровані
B) Послідовні
C) Марковані
D) Багаторівневі
E) Багатоповерхові
 • 2. Який список називають маркованим?
A) В середині кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
B) В кінці кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
C) На початку кожного абзацу стоїть номер або літера
D) На початку кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
E) На початку кожного абзацу стоїть відступ (або пробіл)
 • 3. Який список називають нумерованим?
A) На початку кожного абзацу стоїть літера
B) В кінці кожного абзацу стоїть порядковий номер
C) На початку кожного абзацу стоїть маркер або малюнок
D) На початку кожного абзацу стоїть відступ (або пробіл)
E) На початку кожного абзацу стоїть порядковий номер
 • 4. Вкажіть багаторівневий список.
A) б, в
B) а
C) б
D) а, б
E) в
 • 5. Яка кнопка створює маркований список?
A) б
B) а
C) в
D) г
E) д
 • 6. Якою клавішою нумерація списка переводиться на нижчий рівень?
A) Enter
B) Ctrl
C) Alt
D) Shift
E) Tab
 • 7. Яка клавіша додає до списку новий елемент?
A) Tab
B) Ctrl
C) Enter
D) Alt
E) Shift
 • 8. Якого вигляду може мати маркер списку?
A) Папка
B) Дата
C) Символ
D) Малюнок
E) Файл
 • 9. Як перемістити нумерований список вправо або вліво разом із нумерацією?
A) Скасувати нумерацію, перемістити список і знову увімкнути нумерацію
B) Видалити список і набрати новий у новому місці
C) Перетягти за номер
D) Ніяк. Списки не переміщаються
E) Видалити абзац і набрати новий у новому документі
 • 10. Як скасувати нумерацію кількох абзаців?
A) Виділити абзаци і натиснути клавішу Delete
B) Виділити абзаци і натиснути клавішу Enter
C) Видалити абзац і набрати новий у новому документі
D) Ніяк. Нумерацію окремих абзаців скасувати не можна
E) Виділити абзаци і вимкнути кнопку нумерації на стрічці інструментів
 • 11. Назвіть основні об’єкти текстового документа.
A) малюнок
B) розділ
C) абзац
D) таблиця
E) символ (знак)
 • 12. Назвіть основні властивості символу (знака)?
A) вид шрифту
B) вирівнювання
C) накреслення
D) інтервал
E) розмір і колір
 • 13. Назвіть основні властивості абзацу.
A) міжрядковий інтервал
B) вид шрифту
C) вирівнювання
D) розмір і колір
E) відступи
 • 14. Назвіть основні формати (розширення) текстових документів.
A) .txt - текст із поділом на абзаци без форматування
B) .rtf - дозволяє опрацьовувати документ різними програмами
C) .mp3 - текст із поділом на абзаци без форматування
D) .doc, .docx - текст, малюнки, вставлені об’єкти текстового процесора
E) .bmp - текст, малюнки, вставлені об’єкти текстового процесора
 • 15. Які операції можна виконувати над текстовими об’єктами?
A) логічні операції
B) вставляти графічні об’єкти в документ
C) арифметичні дії
D) редагувати
E) форматувати
Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.