Системне програмне забезпечення
 • 1. Що називають Робочим столом?
A) Програму, що призначена для відтворення файлів мультимедіа.
B) Сукупність засобів, призначених для обміну повідомленнями.
C) Головний екран операційної системи.
D) Сукупність мультимедійних об'єктів.
 • 2. Посилання на об'єкти, за допомогою яких можна швидко запустити програму для виконання або відкрити електронний документ у відповідному середовищі програми - це: (відповідь записати у множині)
A) файли
B) команди
C) вказівки
D) ярлики
 • 3. Що відкриває кнопка Пуск?
A) Контекстне меню.
B) Рядок заголовку.
C) Ярлик.
D) Головне меню системи.
 • 4. Як можна виділити кілька об'єктів одночасно?
A) Можна виконати протягування мишкою, окресливши прямокутник навколо потрібних об'єктів.
B) Можна клацати мишкою на необхідні об'єкти при натиснутій клавіші Ctrl.
C) Можна клацати мишкою на необхідні об'єкти при натиснутій клавіші Tab.
D) Можна клацнути мишкою на перший об'єкт, натиснути клавішу Shift і утримуючи її, клацнути мишкою на останньому необхідному об'єкті.
E) Можна клацнути мишкою на перший об'єкт, натиснути клавішу Alt і утримуючи її, клацнути мишкою на останньому необхідному об'єкті.
 • 5. Які пункти зазвичай містяться у рядку меню?
A) Довідка.
B) Вигляд.
C) Правка.
D) Файл.
E) Мої документи.
 • 6. Як коректно завершити роботу з операційною системою?
A) Натиснути на кнопку, що знаходиться на системному блоці.
B) Виконати дію: Пуск - Завершення роботи.
C) Вимкнути з мережі живлення.
 • 7. Як можна перевірити властивості об'єкта?
A) Натиснути на ньому два рази лівою кнопкою миші.
B) Закрити всі програми та дочекатися, поки комп'ютер вимкнеться автоматично.
C) Натиснути на ньому правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню параметр Властивості.
D) Натиснути на ньому лівою кнопкою миші і обрати в контекстному меню параметр Властивості.
 • 8. Файл - це
A) сукупність даних, яка має своє унікальне ім'я та зберігається на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях комп'ютера.
B) внутрішня пам'ять процесора, яка дає можливість зберігати проміжні дані.
C) сукупність взаємопов'язаних між собою об'єктів, які утворюють єдине ціле.
 • 9. Які символи недопустимі у назві файлів?
A) /
B) :
C) +
D) ?
E) =
 • 10. Скінченний впорядкований ланцюг імен, розділених символом \, який, як правило, починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок, називають
A) адресою файла або шляхом до файла.
B) розширенням файлу.
C) повним іменем файлу.
 • 11. Буфер обміну - це
A) програма, за допомогою якої можна перетворювати дані файла з одного формату в інший.
B) ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати.
C) частина документа, яка має задані параметри форматування сторінки.
Створено з That Quiz — де тест з математики виконуються одним клацанням миші.