Векторний редактор Inkscape
  • 1. Яке призначення маркерів (на рисунку — білі кружечки або квадратики) об’єкта малювання в редакторі векторної графіки Inkscape?
A) Зміна розміру об’єкта
B) Зміна кольору заповнення об’єкта
C) Зміна кольору контура об’єкта
D) Зміна вигляду штриха
E) Зміна форми об’єкта
  • 2. Що таке градієнт?
A) Те ж саме, що і текстура.
B) Плавний перехід від одного кольору до іншого.
C) Суцільне заповнення вибраним кольором з урахуванням прозорості.
D) Відсутність заповнення, коли видно лише штрих об’єкта.
E) Заповнення об’єкта певним візерунком.
  • 3. Яким інструментом побудовано об’єкт, наведений на рисунку?
A) Спіраль
B) Прямокутник
C) Еліпс
D) Ламана лінія
E) Многокутник
  • 4. Яке призначення стрілок біля виділеного об’єкта (див. рисунок)?
A) Переміщення об’єкта.
B) Нахиляти об’єкт.
C) Масштабування об’єкта.
D) Обертання об’єкта.
E) Змінення розмірів об’єкта.
  • 5. Які з цих об’єктів можна намалювати в векторному графічному редакторі Inkscape за допомогою інструмента Еліпс?
A) 1, 2, 3, 4
B) Тільки 1
C) 1, 2
D) 1, 2, 3
E) 2
  • 6. Який інструмент призначений для виділення об’єктів, переміщення тощо?
A) Прямокутник
B) Масштабування
C) Стрілка
D) Показати малюнок
E) Перо
  • 7. Як кодують зображення у векторній графіці?
A) Зазначають розміщення його елеменів
B) Зазначають кількість пікселів
C) Зазначають колір його пікселів
D) Зазначають роздільність
E) Зазначають властивості його елементів
  • 8. Основні відмінності векторної графіки від растрової
A) в разі змінення розмірів і обертання якість малюнка змінюється
B) складність у побудові реалістичного зображення
C) відмінностей немає
D) в разі змінення розмірів і обертання якість малюнка зберігається
E) простота побудови реалістичного зображення
  • 9. Розмір файла векторного зображення
A) не залежить від кількості окремих об’єктів.
B) залежить від кількості окремих об’єктів.
  • 10. Щоб виділити декілька окремих об’єктів,
A) їх слід по черзі клацнути, утримуючи натиснутою клавішу Shift.
B) їх слід по черзі клацнути, утримуючи натиснутою клавішу Tab
C) їх слід по черзі клацнути, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl
D) їх слід по черзі клацнути, утримуючи натиснутою клавішу Alt
Створено з That Quiz — де тест з математики виконуються одним клацанням миші.