Алгоритми-2
 • 1. Об'єкт, що здатний виконувати певні команди, - це
A) помічник
B) раб
C) програма
D) виконавець
 • 2. Окрема вказівка для виконавця - це
A) команда
B) програма
C) наказ
D) алгоритм
 • 3. Набір команд, які може виконати виконавець, - це
A) програма
B) команда
C) система команд
D) алгоритм
 • 4. Алгоритм можна подати у формі
A) словесній
B) правильній
C) графічній
D) спеціальній
 • 5. Чи може алгоритм містити команди, які виконавець не може виконати?
A) так
B) лише для людини
C) ні
D) лише для робота
 • 6. Як називають послідовність команд, спрямованих на досягнення певного результату?
A) працею
B) рівнянням
C) алгоритмом
D) задачею
 • 7. Визначіть форму подання алгоритму. Дано послідовність команд, кожна з яких має свій порядковий номер і сформульована мовою людського спілкування?
A) словесна
B) послідовність кодів
C) графічна
D) формульна
 • 8. Чи повинна кожна команда алгоритму бути зрозумілою виконавцю?
A) так
B) лише роботу
C) лише тварині
D) ні
 • 9. Чи має виконання алгоритму завершуватися отриманням результату?
A) для простих алгоритмів
B) ні
C) не завжди
D) так
 • 10. Людина, тварина, робот, комп'ютер - це ...?
A) автори команд
B) спонукальні речення
C) виконавці команд
D) команди
 • 11. Піди туди - не знаю куди. Принеси те- не знаю що!" Чи є даний вислів алгоритмом?"
A) ні
B) друге речення
C) так
D) перше речення
 • 12. Визнач форму подання алгоритму за малюнком
A) формульна
B) словесна
C) послідовність кодів
D) графічна
Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.