Криві та робота з контурами
 • 1. Що є найменшим елементом векторного зображення?
A) Крива Безьє
B) Піксель
C) Графічний примітив
D) Відрізок
E) Точка
 • 2. Чим криві відрізняються від фігур?
A) Крива не може бути замкненою
B) Крива не може мати заповнення
C) Форму кривої не можна змінити
D) Форму кривої можна вільно змінювати
 • 3. Як називають контур, який має декілька частин, не з’єднаних між собою?
A) Незамкнений
B) Простий
C) Складний
D) Складений
E) Розімкнутий
 • 4. Які інструменти призначені для побудови кривих?
A) Прямокутник
B) Олівець
C) Еліпс
D) Перо
E) Багатокутник
 • 5. Які з наведених об’єктів мають прості контури?
A) В
B) Жоден
C) Г
D) Б
E) А
 • 6. Як називається місце сполучення двох сегментів кривої?
A) Дотична
B) Контур
C) Точка
D) Вузол
E) Маркер
 • 7. Елемент контуру 1 називається
A) Прямолінійний сегмент
B) Гострий вузол
C) Криволінійний сегмент
D) Гладкий вузол
E) Керувальна точка
 • 8. Елемент контуру 2 називається
A) Гострий вузол
B) Криволінійний сегмент
C) Прямолінійний сегмент
D) Керувальна точка
E) Гладкий вузол
 • 9. Елемент контуру 3 називається
A) Гострий вузол
B) Керувальна точка
C) Прямолінійний сегмент
D) Криволінійний сегмент
E) Гладкий вузол
 • 10. Елемент контуру 4 називається
A) Гладкий вузол
B) Прямолінійний сегмент
C) Керувальна точка
D) Криволінійний сегмент
E) Гострий вузол
 • 11. Елемент контуру 5 називається
A) Гострий вузол
B) Прямолінійний сегмент
C) Гладкий вузол
D) Керувальна точка
E) Криволінійний сегмент
 • 12. Для виконання якої операції призначена кнопка
A) Зробити вузол гладким
B) Додати вузол
C) Зробити вузол гострим
D) Сполучити два вузли новим сегментом
E) Зробити вузол симетричним
 • 13. Для виконання якої операції призначена кнопка
A) Додати вузол
B) Сполучити два вузли новим сегментом
C) Зробити вузол симетричним
D) Зробити вузол гладким
E) Зробити вузол гострим
 • 14. Для виконання якої операції призначена кнопка
A) Зробити вузол гладким
B) Зробити вузол гострим
C) Додати вузол
D) Зробити вузол симетричним
E) Сполучити два вузли новим сегментом
 • 15. Для виконання якої операції призначена кнопка
A) Зробити вузол симетричним
B) Додати вузол
C) Сполучити два вузли новим сегментом
D) Зробити вузол гладким
E) Зробити вузол гострим
 • 16. Для виконання якої операції призначена кнопка
A) Сполучити два вузли новим сегментом
B) Додати вузол
C) Зробити вузол симетричним
D) Зробити вузол гострим
E) Зробити вузол гладким
Створено з That Quiz — де тест з математики виконуються одним клацанням миші.