Кодування та декодування повідомлень
 • 1. Чому було незручно передавати повідомлення, збережені первісними людьми?
A) первісні люди не могли приймати повідомлень
B) людей тоді було мало
C) батарейки розрядилися
D) повідомлення були у вигляді наскельних малюнків
E) у первісних людей не було досконалих засобів передачі повідомдень
 • 2. Що таке кодування?
A) це сприйняття повідомлень органами зору
B) це сприйняття повідомлень органами слуху
C) це перетворення повідомлень іншу форму
D) це процес передавання, зберігання, опрацювання
E) це відомості про навколишній світ
 • 3. Що таке код?
A) це наскельний малюнок
B) це інформація, збережена в комп’ютері
C) це інформація, записана у зошит
D) це набір правил кодування повідомлень
E) це особливе повідомлення письмового характеру
 • 4. Що таке декодування?
A) збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді
B) сприйняття повідомлень технічними приладами
C) передавання повідомлень від передавача до приймача
D) збереження звукових повідомлень у вигляді малюнка
E) зворотне перетворення закодованого повідомлення
 • 5. Як людина кодує звуки своєї природної мови?
A) смаком
B) буквами
C) жестами
D) запахами
E) настроєм
 • 6. Яким чином можна закодувати поняття?
A) ієрогліфом
B) дощем
C) комп’ютером
D) сметаною
E) символом
 • 7. Вкажіть кілька способів кодування звуку «А».
A) крапкою та тире азбуки Морзе
B) спеціальним ієрогліфом
C) буквою алфавіту «А»
D) спеціальним звуком
E) жестом семафорної азбуки
 • 8. Вкажіть значення символу Р
A) латинська буква Р
B) дорожний знак «Місце для стоянки»
C) жест для службового собаки
D) українська буква Р
E) китайська буква Р
 • 9. Як інформація потрапляє від джерела до приймача?
A) кодується - передається - декодується
B) декодується - передається - кодується
C) передається - кодується - декодується
D) кодується - декодується - передається
E) передається - передається - декодується
 • 10. Наведіть приклад опрацювання кодованих повідомлень тваринами.
A) виконання тваринами команд дресирувальника
B) ричання тигра
C) напад хижої тварини на жертву
D) гавкіт собаки
E) нявкання кота
 • 11. Що таке інформація?
A) відомості про процеси у навколишньому світі
B) різноманітні пристрої
C) відомості про навколишній світ
D) зберігання, опрацювання, передавання, отримання
E) датчики або сенсори
 • 12. Людина отримує інформацію з навколишнього середовища за допомогою...
A) корисних копалин
B) вчителя
C) снігу
D) повідомлень
E) вітру
 • 13. За способом сприйняття повідомлення поділяють на...
A) нюхові
B) зорові, смакові
C) нервові, звукові
D) смачні
E) слухові, дотикові
 • 14. Які дії виконують з інформацією?
A) запрацювання, затримання
B) зберігання, опрацювання
C) передавання, отримання
D) пошук, захист
E) перетримання, перезахист
 • 15. Завершіть речення: 'Людина отримує інформацію у вигляді...'
A) коду
B) зору
C) органів чуття
D) повідомлень
E) алфавіту
Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.