Об'єкти текстового документа
  • 1. Назвіть об’єкти сторінки текстового документа
A) орієнтація розмірів, наявність сторінки, наявність колонтитулів
B) розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів
C) розмір сторінки, розміри орієнтації, сторінки полів
D) розміри полів, орієнтація колонтитулів, поля розміру
E) розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки
  • 2. Назвіть рекомендований розмір полів.
A) верхнє і праве поле - по 5 см
B) верхнє і нижнє поле - по 2 см
C) ліве поле - 2,5 см, праве - 1,5 см
D) ліве поле - 2,5 см, праве - 3,5 см
E) верхнє і праве поле - по 10 см
  • 3. Що можуть містити колонтитули?
A) прогноз погоди
B) назву документа
C) прізвище автора
D) номер сторінки
E) розклад уроків
  • 4. Назвіть об’єкти тексту.
A) Інтернет, слово, абзац
B) символ, слово, речення
C) слово, речення, абзац
D) слово, речення, вірш
E) символ, слово, абзац
  • 5. Як називається послідовність символів, роз­та­шо­ваних між двома символами кінця абзацу?
A) колонтитул
B) поле
C) абзац
D) слово
E) речення
  • 6. Які дії виконують над текстовим документом?
A) набір і зберігання
B) продавання
C) редагування
D) друкування
E) списання
  • 7. Що містить вікно текстового процесора?
A) рядок стану
B) контекстне меню
C) головне меню - вкладки із панелями інструментів
D) робоча область для введення тексту
E) потрібне місце
  • 8. Вкажіть правила уведення тексту.
A) не починати рядок з 'пропуску'
B) слова на склади не розбивати і переноси не робити
C) не робити порожніх рядків
D) абзаци на склади не розбивати і переноси не робити
E) не нумеровати слова
  • 9. Які помилки трапляються у тексті?
A) неправильний символ
B) обернений символ
C) зайвий символ
D) пропущений символ
E) непрямий символ
  • 10. Як виправляти помилки в тексті?
A) неправильний - видалити
B) пропущений - вставити
C) неправильний - замінити
D) зайвий - видалити
E) пропущений - замінити
Створено з That Quiz — де створення тестів та їх використання є доступними для математики та інших предметних областей.