Об'єкти текстового документа
  • 1. Назвіть об’єкти сторінки текстового документа
A) розміри полів, орієнтація колонтитулів, поля розміру
B) розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки
C) орієнтація розмірів, наявність сторінки, наявність колонтитулів
D) розмір сторінки, розміри орієнтації, сторінки полів
E) розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів
  • 2. Назвіть рекомендований розмір полів.
A) ліве поле - 2,5 см, праве - 1,5 см
B) ліве поле - 2,5 см, праве - 3,5 см
C) верхнє і праве поле - по 5 см
D) верхнє і праве поле - по 10 см
E) верхнє і нижнє поле - по 2 см
  • 3. Що можуть містити колонтитули?
A) назву документа
B) розклад уроків
C) номер сторінки
D) прогноз погоди
E) прізвище автора
  • 4. Назвіть об’єкти тексту.
A) слово, речення, вірш
B) символ, слово, абзац
C) слово, речення, абзац
D) Інтернет, слово, абзац
E) символ, слово, речення
  • 5. Як називається послідовність символів, роз­та­шо­ваних між двома символами кінця абзацу?
A) слово
B) речення
C) поле
D) абзац
E) колонтитул
  • 6. Які дії виконують над текстовим документом?
A) друкування
B) набір і зберігання
C) редагування
D) продавання
E) списання
  • 7. Що містить вікно текстового процесора?
A) потрібне місце
B) головне меню - вкладки із панелями інструментів
C) робоча область для введення тексту
D) контекстне меню
E) рядок стану
  • 8. Вкажіть правила уведення тексту.
A) не починати рядок з 'пропуску'
B) абзаци на склади не розбивати і переноси не робити
C) не нумеровати слова
D) слова на склади не розбивати і переноси не робити
E) не робити порожніх рядків
  • 9. Які помилки трапляються у тексті?
A) зайвий символ
B) пропущений символ
C) непрямий символ
D) обернений символ
E) неправильний символ
  • 10. Як виправляти помилки в тексті?
A) неправильний - видалити
B) неправильний - замінити
C) пропущений - замінити
D) зайвий - видалити
E) пропущений - вставити
Створено з That Quiz — де створення тестів та їх використання є доступними для математики та інших предметних областей.