Алгоритми
 • 1. Алгоритм - це ...
A) Чітка послідовність дій
B) Набір дій, який потрібно виконади, щоб приготувати бутерброд з сиром
C) Скінченна послідовність дій, результатом виконання якохї є розв'язання поставленої задачі
D) Набір дій, які потрібно виконати
 • 2. Як називається об’єкт, який виконує вказівки:
A) Робот
B) Ведучий
C) Виконавець
D) Виконувач
 • 3. Група команд, які може виконати виконавець називається:
A) Група команд
B) Система команд виконавця
C) Набір команд виконавця
D) Система груп
 • 4. Що можна вважати алгоритмом?
A) Перелік обов’язків чергового по класу.
B) Кулінарний рецепт,
C) Список учнів класу
D) Інструкцію по використанню DVD-плеєра або мобільного телефона,
 • 5. Блок-схема – форма запису алгоритмів, при якій для позначення різних кроків алгоритму використовуються…
A) Рисунки
B) Формули
C) Геометричні фігури
D) Списки
 • 6. Геометрична фігура, прямокутник використовується в блок-схемах для позначення…
A) Прийняття рішення
B) Введення або виведення даних
C) Виконання дії
D) Початку і кінця алгоритму
 • 7. Що являє собою комп’ютерне середовище програми Калькулятор?
A) Набір кнопок (піктограм) з буквами і знаками дій
B) Набір кнопок з цифрами і знаками математичних дій
C) Набір кнопок (піктограм) – інструментів для малювання
D) Набір кнопок (піктограм) з буквами і цифрами
 • 8. Алгоритм, в якому команди виконуються в порядку їх запису, тобто послідовно одна за другою, називається…
A) Розгалуженим
B) Схематичним
C) Лінійним
D) Циклічним
 • 9. Алгоритм, записаний на спеціальній мові, зрозумілій комп’ютеру, - на мові програмування, називається…
A) Система команд виконавця
B) Комп’ютерне середовище
C) Блок-схема
D) Програма
 • 10. Графічне представлення алгоритма називається…
A) Креслення
B) План
C) Рисунок
D) Блок-схема
 • 11. Геометрична фігура ромб використовується в блок-схемах для позначення…
A) Виконання дії.
B) Введення або виведення даних
C) Початку і кінця алгоритму,
D) Прийняття рішення,
 • 12. Оберіть правильні твердження:
A) Алгоритми можна розділити за способом запису на лінійні та циклічні,
B) Алгоритм на природній мові та блок-схема – це два різних записи однієї складної дії – процесу розв’язування задачі,
C) Текстовий опис і блок-схема – це дві різні моделі опису розв’язання задачі,
D) Алгоритм з розгалуженням містить блок, в якому один вхід для даних і два виходи: «Так» та «Ні»,
Створено з That Quiz — де створення тестів та їх використання є доступними для математики та інших предметних областей.