Основні поняття комп'ютерної графіки
 • 1. Що є основним елементом растрового зображення?
A) Фігура
B) Лінія
C) Тло
D) Роздільність
E) Піксель
 • 2. Дія якого інструмента підсилюється, якщо тримати натиснутою кнопку миші?
A) 1. Олівець
B) 2. Аерограф
C) 3. Гумка
D) 4. Пензель
E) Немає правильної відповіді
 • 3. Яке призначення засобу керування, наведеного на рисунку?
A) Зміна розмірів зображення
B) Кадрування зображення
C) Малювання прямокутників
D) Вибір кольорів
E) Зміна форми зображення
 • 4. Які є способи кодуванняти зображення числами?
A) Векторний
B) Растровий
C) Лінійний
D) Математичний
E) Пропорційний
 • 5. Які програми призначені для професійного опрацювання фотографій?
A) Paint
B) Програма перегляду зображень
C) Microsoft Office Word
D) Adobe Photoshop
E) GIMP
 • 6. Вкажіть особливість файлу формату JPG
A) Стиснення без втрати якості
B) Порівняно великий обсяг файла
C) Стиснення з втратою якості
D) Формат графічного редактора GIMP
E) Палітра з 256 кольорів
 • 7. Вкажіть особливість файлу формату BMP
A) Порівняно великий обсяг файла
B) Формат графічного редактора GIMP
C) Стиснення без втрати якості
D) Палітра з 256 кольорів
E) Стиснення з втратою якості
 • 8. вкажіть особливість файлу формату XCF
A) Формат графічного редактора GIMP
B) Стиснення без втрати якості
C) Палітра з 256 кольорів
D) Стиснення з втратою якості
E) Порівняно великий обсяг файла
 • 9. Вкажіть особливість файлу формату GIF
A) Стиснення без втрати якості
B) Стиснення з втратою якості
C) Порівняно великий обсяг файла
D) Формат графічного редактора GIMP
E) Палітра з 256 кольорів
 • 10. Вкажіть особливість файлу формату PNG
A) Палітра з 256 кольорів
B) Порівняно великий обсяг файла
C) Стиснення з втратою якості
D) Стиснення без втрати якості
E) Формат графічного редактора GIMP
 • 11. Піктограма якого інструменту подана на малюнку?
A) Кадрування
B) Аерограф
C) Пензель
D) Гумка
E) Олівець
 • 12. Піктограма якого інструменту подана на малюнку?
A) Пензель
B) Кадрування
C) Аерограф
D) Гумка
E) Олівець
 • 13. Піктограма якого інструменту подана на малюнку?
A) Гумка
B) Аерограф
C) Пензель
D) Олівець
E) Кадрування
 • 14. Піктограма якого інструменту подана на малюнку?
A) Олівець
B) Пензель
C) Аерограф
D) Гумка
E) Кадрування
 • 15. Піктограма якого інструменту подана на малюнку?
A) Кадрування
B) Гумка
C) Олівець
D) Пензель
E) Аерограф
 • 16. Як називають кількість пікселів, що розміщується на одиниці довжини?
A) DPI
B) Щільність зображення
C) Роздільна здатність
D) Глибина кольору
E) Роздільність
 • 17. Який із перерахоаних форматів дозволяє зберігати прозорість окремих ділянок зображення та анімацію?
A) GIF
B) XCF
C) BMP
D) JPG
E) PNG
 • 18. У графічному редакторі GIMP не завершений малюнок зберігається для подальшої роботи у форматі
A) XCF
B) PNG
C) JPG
D) GIF
E) BMP
Створено з That Quiz — де створення тестів та їх використання є доступними для математики та інших предметних областей.