Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційн
 • 1. Повідомлення про м’якість предмета, їх температуру людини сприймає за допомогою органів
A) нюху
B) слуху
C) дотику
D) зору
E) смаку
 • 2. Повідомлення, подані текстом та малюнками, людина отримує за допомогою органів
A) дотику
B) слуху
C) смаку
D) нюху
E) зору
 • 3. Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів:
A) зору
B) смаку
C) слуху
D) нюху
E) дотику
 • 4. Повідомлення про те, що лимон - кислий, а цукор - солодкий, людина отримує за допомогою органів
A) дотику
B) смаку
C) нюху
D) зору
E) слуху
 • 5. Звукові повідомлення людина сприймає за допомогою органів
A) нюху
B) дотику
C) зору
D) слуху
E) смаку
 • 6. Вибери найбільш повну відповідь. Інформація - це
A) Тексти, малюнки, таблиці
B) Танці та музичні твори
C) Книги та підручники
D) Відомості про навколишній світ
 • 7. Послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу.
A) процес
B) інформатика
C) властивість
D) повідомлення
 • 8. Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях: покупець вибирає товар
A) опрацювання повідомлення
B) зберігання повідомлення
C) передавання повідомлення
 • 9. Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях: продавець записує отримані за товар кошти
A) передавання повідомлення
B) зберігання повідомлення
C) опрацювання повідомлення
 • 10. Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях: покупець повідомляє продавцеві про вибраний товар
A) зберігання повідомлення
B) опрацювання повідомлення
C) передавання повідомлення
 • 11. Вкажи способи, яким подано повідомлення: відеофільм про екскурсію
A) умовний сигнал
B) графічний
C) комбінований
D) текстовий
E) звуковий
 • 12. Вкажи способи, яким подано повідомлення: лист до редакції журналу
A) комбінований
B) звуковий
C) умовний сигнал
D) текстовий
E) графічний
 • 13. Вкажи способи, яким подано повідомлення: гудок автомобіля
A) умовний сигнал
B) звуковий
C) графічний
D) комбінований
E) текстовий
 • 14. Вкажи способи, яким подано повідомлення: нотний запис пісні
A) спеціальні позначення
B) комбінований
C) графічний
D) умовний сигнал
E) звуковий
 • 15. Вкажи способи, яким подано повідомлення: карта міста
A) звуковий
B) графічний
C) текстовий
D) умовний сигнал
E) комбінований
 • 16. Вкажи способи, яким подано повідомлення: автомобільні поворотні сигнали
A) звуковий
B) текстовий
C) умовний сигнал
D) графічний
E) комбінований
 • 17. Нові відомості, нові знання, які одержує людина на основі повідомлень
A) процес
B) інформація
C) повідомлення
D) шум
 • 18. Смартфон - це кишеньковий комп'ютер, який має ще й функції
A) мультимедійної дошки
B) мобільного телефону
C) проектора
D) факсу
 • 19. Людині, яка часто змінює своє місцезнаходження, зручніше використовувати:
A) нетбук
B) персональний комп'ютер
C) ноутбук
D) стаціонарний комп'ютер
 • 20. Слово портативний" означає:"
A) стаціонарний
B) який легко переміщувати з одного місця в інше
C) невеликий за розмірами
D) зручний для носіння із собою предмет
 • 21. Комп'ютер, який встановлений у певному приміщенні та постійно підключений до електромережі
A) Кишеньковий
B) Стаціонарний
C) Портативний
D) Планшетний
 • 22. Комп'ютер, який має всі властивості стаціонарного, але може поміститись навіть у портфелі.
A) Планшетний
B) Стаціонарний
C) Портативний
D) Кишеньковий
 • 23. Персональний комп'ютер, який має сенсорний, тобто чутливий до дотиків, екран. Його використовують для введення даних без застосування клавіатури і миші.
A) Кишеньковий
B) Стаціонарний
C) Планшетний
D) Портативний
 • 24. Найменший з усіх інших за розмірами вид персональних комп'ютерів, оскільки може поміститись навіть у кишені. Має сенсорний екран.
A) Кишеньковий
B) Портативний
C) Планшетний
D) Стаціонарний
 • 25. Вводити дані на сенсорному екрані можна за допомогою:
A) пальця
B) миші
C) джойстика
D) стилуса
 • 26. Вибери правильні назви різних типів комп'ютера.
A) настінний
B) портативний
C) кишеньковий
D) блокнотний
E) стаціонарний
 • 27. В яких пристроях в один пристрій об'єднано системний блок, монітор та інші пристрої?
A) ноутбуках
B) портативних
C) кишенькових
D) стаціонарних
E) планшетах
 • 28. До основних складових персонального комп'ютера відносять такі пристрої:
A) монітор, клавіатура, системний блок, миша
B) вінчестер, миша, принтер, клавіатура
C) вінчестер, миша, монітор, клавіатура
D) принтер, клавіатура, монітор, пам'ять
 • 29. Пристрій для виведення даних на папір - це
A) навігатор
B) монітор
C) принтер
D) сканер
 • 30. Комп'ютер - це
A) пристрій для збереження і виведення даних
B) електронний пристрій для опрацювання даних
C) електронний пристрій для введення, збереження, опрацювання і виведення даних
D) пристрій для опрацювання та передавання даних
 • 31. Носієм даних є
A) диск
B) миша
C) кабель
D) сканер
 • 32. Сканер - це пристрій для
A) виведення даних
B) друку креслень і плакатів
C) передавання даних по мережі
D) введення даних
 • 33. Веб-камера використовується для введення
A) графічних даних
B) числових даних
C) текстових даних
D) відеоданих
 • 34. Мікрофон використовується для введення
A) числових даних
B) текстових даних
C) звукових
D) відеоданих
 • 35. Принтер використовується для виведення
A) відеоданих
B) числових даних
C) графічних
D) звукових
E) текстових даних
 • 36. Пристроями введення є:
A) мікрофон
B) миша
C) сканер
D) клавіатура
E) принтер
 • 37. Флеш-пам'ять та компакт-диски використовують для збереження даних
A) погоджуюсь
B) не погоджуюсь
 • 38. Файлом називають набір
A) текстових та числових даних
B) звукових даних
C) даних, які зберігаються в пам'яті комп'ютера
D) числових даних
 • 39. Папки створюють для
A) об'єднання групи файлів за певною ознакою
B) передавання документів
C) видалення файлів
 • 40. Ознайомитись із деяким відомостями про файл або папку можна за допомогою
A) контекстного меню
B) наведення вказівника на значок та здійснення затримки
C) перегляду його властивостей
 • 41. Різні файли мають однакові імена, якщо вони
A) мають різний обсяг
B) створені в різний час доби
C) зберігаються в різних папках
D) створені в різні дні
 • 42. За допомогою контекстного меню файла можна:
A) змінити вміст
B) переглянути властивості
C) змінити ім'я
D) виконати деякі дії
 • 43. Електронним документом може бути
A) музика
B) текст
C) картинка
D) відео
 • 44. В імені файлу можна використовувати
A) знаки "_"
B) літери українського алфавіту
C) літери англійського алфавіту
D) знаки *?
E) цифри
 • 45. Із файлами можна використовувати такі операції
A) відкривати
B) змінювати
C) закривати
D) групувати
 • 46. Папки і файли відкриваються у вигляді вікон за допомогою:
A) подвійного клацання лівою кнопкою миші на значку
B) подвійного клацання правою кнопкою миші на значку
 • 47. З вікнами можна робити такі дії:
A) вирізати
B) розгорнути
C) змінити колір
D) змінити місцезнаходження на екрані
E) згорнути
 • 48. Щоб виділити файл, папку або ярлик слід
A) клацнути правою клавішею миші на його значку
B) двічі клацнути лівою клавішею миші на його значку
C) клацнути лівою клавішею миші на його значку
D) навести вказівник миші на його значок
 • 49. При перетягуванні об'єкта мишею з однієї папки в іншу при натисненій клавіші Ctrl відбувається
A) переміщення
B) видалення
C) створення ярлика
D) копіювання
 • 50. При перетягуванні об'єкта мишею з однієї папки в іншу при натисненій клавіші Shift відбувається
A) переміщення
B) створення ярлика
C) копіювання
D) видалення
 • 51. Копіювання та переміщення файла чи папки можна виконати за допомогою:
A) кошика
B) папки Комп'ютер
C) буфера обміну
D) перетягування мишею
 • 52. Дії з файлами, папками та ярликами
A) видалення
B) копіювання
C) перейменування
D) переміщення
E) створення
Створено з That Quiz — сайт для створення тестів і оцінювання з математики та інших предметів.