Інформаційні процеси та системи
  • 1. Наведіть приклади інформації.
A) 1 2 3 4 5 6 7
B) ранком Сонце встає на сході
C) баба дід каша ложка
D) Оля і Андрій - брат і сестра
E) вчора Дмитро спіймав щуку
  • 2. Наведіть приклади повідомлення.
A) Записка від мами: 'Холодильник у борщі'
B) Ранішний крик півня
C) Загорівся червоний світлофор
D) Ранішний крик крику
E) Записка від мами: 'Борщ у холодильнику'
  • 3. Чим відрізняються 'дані' і 'повідомлення'?
A) йде дощ - повідомлення, взяв парасольку - дані
B) дані обробляються
C) повідомлення сприймаються
D) йде парасолька - повідомлення, взяв дощ - дані
E) йде дощ - повідомлення, написав 'йде дощ' - дані
  • 4. Назвіть основні інформаційні процеси.
A) збирання, зберігання, передавання
B) збирання, зберігання, опрацювання, друкування
C) збирання, передавання, опрацювання, захист
D) забирання, зберігання, передавання, захист
E) збирання, зберігання, опрацювання, захист
  • 5. Наведіть приклади збирання інформації.
A) у власній фото друзі папки
B) у власній папці фото друзів
C) на флешці підручники
D) завантажування музики в Інтернеті
E) продажа комп'ютера
  • 6. Якими сигналами можна передати інформацію?
A) звукові, світлові, графічні, відео
B) звукові, текстові, графічні, відео
C) електричні, текстові, графічні, шкідливі
D) звукові, світлові, електричні, текстові
E) транспортними, світлові, електричні, відео
  • 7.
A) 1- Джерело
B) 3 - Приймач
C) 3- Джерело
D) 2 - Канал передавання
E) 1 - Канал передавання
  • 8. Як називається електронний прилад для обробки інформації?
A) Комп’ютер
B) Відеокамера
C) Факс
D) Диктофон
E) Телефон
  • 9. Як називається прилад для передачі звуку на великі відстані?
A) Телефон
B) Фотоапарат
C) Газова колонка
D) Навігатор
E) Калькулятор
  • 10. Як називається сукупність методів збирання, обробки і використання інформації?
A) Технологічні інформації
B) Інформаційні процеси
C) Дитячі технології
D) Інформаційні технології
E) Комерційні технології
Створено з That Quiz — де створення тестів та їх використання є доступними для математики та інших предметних областей.