ThatQuiz
Biblioteca de proves públiques
thatquiz.org
ProfessorNom de la provaTipus de provaData d'edició
Anton, Ignacio - FRANGOAL
Instruments de mesura i magnitud (20)Opció múltiple2016.02.14
Potències- resum aval t1 (11)Diapositives2016.02.14
Problemes matemàtics (14)Opció múltiple2016.02.14
Mcm i mcd --- pràctica (13)Diapositives2016.02.14
Divisions amb 1 o dos xifres al divisor (base a. rojas) (20)Diapositives2016.02.14
Relaciona els nombres amb les factoritzacions. (10)Aparellar2016.02.14
T-2 fraccions 2eso identificar (13)Diapositives2016.02.14
Fray perico y su borrico (3) (13)Opció múltiple2016.02.14
Ordena las palabras para formar frases. (12)Diapositives2016.02.14
Aguilo, German -
sistemes d'equacions (5)Diapositives2016.02.11
Petra, Ceip Juníper Serra -
Prova eficàcia lectora - febrer, lc 5è b (15)Opció múltiple2016.02.09
Perelló, Bartomeu - IesFelanitx
Aa e2 t03 suma fraccions (3)Diapositives2016.02.06
Anton, Ignacio - FRANGOAL
Fray perico y su borrico (2) (15)Opció múltiple2016.02.03
Fray perico y su borrico (1) (20)Opció múltiple2016.02.03
Entendre les normes (ed.valors 5è) (10)Opció múltiple2016.02.01
Perelló, Bartomeu - IesFelanitx
Aa e1 t10.5 problemes amb equacions (2)Diapositives2016.01.29
Oliver bauçà, Rafel -
Càlcul trigonomètic (20)Diapositives2016.01.25
Perelló, Bartomeu - IesFelanitx
T07.3.2. amplia i simplifica (12)Diapositives2016.01.21
1...3839404142434445464748...69