Percentatges 3ESO corregit
Percentatges
0,25 %
Completa la taula
50 %
25 %
10 %
7 %
200
40
8,9
4 de cada 10
4 de cada 20
100 de cada 1000
1 de cada 4
La meitat
Emparella 
3 de cada 4
0,8 de cada 5
40 %
?
20 %
?
25 %
?
50 %
?
75 %
?
10 %
?
16 %
?
1. Si a un local amb 250 seients es permet un 70% de l'aforament, quin és el màxim permés d'assistència?
2. Una mostra de mineral de 1,2 kg conté 200 g d'orQuin percentatge d'or conté? (arrodoneix a les centèssimes)
persones
%
Quantes tones de mineral d'urani amb un 0,2% de riquesa 
cal processar per obtenir un kilogram d'urani pur?
tones
Si a una població de 5400 habitants el 70% està vacunati la vacuna és eficaç en un 95%
a) Quants habitants queden desprotegits (per no vacunar-se      o perque la vacuna no és eficaç)?                                                         persones                           


b) Quin percentatge de població està protegida?
%
Quin percentatge és 

a) El 50% del 20%

b) El 10% del 50%

c) El 4% del 20%
%
%
%
La multa per  estacionar en un lloc prohibit és de 60€.Si la pagues en el termini fixat (15 dies després de la data de la infracció) et fan un descompte del 10% , però si pa-gues fora de termini et fan un recàrrec del 20%.
a) Quin és l'import de la multa si pagues dins del termini?                                                      €
b) I si pagues fora?
                            €
Una pujada del
100%
50%
70%
4%
0,6%
Equival a multiplicar per
Una baixada del
30%
50%
10%
4%
100%
Equival a multiplicar per
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.