Identitats Notables (Ompli els buits)
Quadrat de la diferècia
Suma per diferència
(a+b)2=a2+2ab+b2 
(a-b)2=a2-2ab+b2
(a+b)(a-b)=a2-b2 
Quadrat de la suma
TROBA EL TERME QUE FALTA
IDENTITATS NOTABLES
Quadrat del primer menys el dobles del primer per el segon més el quadrat del segon
Quadrat del primer més el dobles del primer per el segon més el quadrat del segon
Diferència de quadrats

(2x+10y) = 4x 
(4x+10)2=16x2
100y
+100
(3x+5)2=9x2
+25
(6x-5)2=36x
-
?
+25
(10x+5)2=100x2
+25
(2x-8)2=4x
2
?
-
?
+64
(3x-2)2=9x±12x+4
+
 -
(2x+2)2=4x±8x+4
+
 -
(x+3)2=x±3x+9
+
 -
Cap és correcte
(x+3)2=x±6x+9
+
 -
Cap és correcte
(2x+10y) = 4x 
(x+10)(x-10)=x2-
100y
(x+3)(x-3)=x± 9
+
 -
Cap és correcte
(2x+1)2=
4x2
?
+
4x
?
+
1
?
(3x-1)2=
9x2
?
-
6x
?
+
1
?
(3x+1)(3x-1)=
9x2
?
-
1
?
(2x-1)
2
?
=
4x2
?
-
?
4x
?
+
?
1
?
(2x+3)(2x-3)=
4x2
?
-
?
9
?
+
(x-
)2=
2
?
-10x+25
(x+
)(x-
)=x2- 49
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.