Sumes i restes d'expressions algebraiques
 • 1. Redueix: 2x+3x=
A) 5x
B) 1
C) 5
D) x
E) 6x
 • 2. Redueix: 3x+x=
A) 4
B) 4x
C) 3x
D) 2x
E) 3
 • 3. Redueix: 2x-3x=
A) -6x
B) -5x
C) -x
D) -6
E) 5x
 • 4. Redueix: 3x-2x=
A) -6x
B) -5x
C) -6
D) 5x
E) x
 • 5. Redueix: 3x+x-2x=
A) 2x
B) 5x
C) -6x
D) 4x
E) 6x
 • 6. Redueix: 2x-x+3x=
A) 0
B) -x
C) 4x
D) 2x
E) 3x
 • 7. Redueix: 2x-3x+x=
A) -2x
B) 5x
C) -x
D) 0
E) 4x
 • 8. Redueix: -2x+x-3x=
A) x
B) -5x
C) 0
D) -6x
E) -4x
 • 9. Redueix: 2+3x+1-x=
A) 2x+3
B) 7
C) 0
D) 5x+1
E) 6x
 • 10. Redueix: 3-3x+2-2x=
A) 0
B) 10x
C) 6x+4
D) -5x+5
E) x+1
 • 11. Redueix: 2-3x-2x-3=
A) 4x-3x
B) -5x-1
C) -6x
D) 0
E) -x-1
 • 12. Redueix: 2x-1-x+3
A) 0
B) -2x-3
C) x+2
D) 2x-3
E) 3x-4
 • 13. Redueix: -x-2+3x-1=
A) 2x-3
B) -2x-1
C) 5x-1
D) 4x-1
E) 0
 • 14. Redueix: -3x+2+2x-1=
A) 5x+1
B) 0
C) x-1
D) -4x+4
E) -x+1
 • 15. Redueix: -2x-3-x+1=
A) -4x+4
B) 3x-3
C) -3x-2
D) 5x+1
E) -x-2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.