Pàg. 3 - exerc. 1.4
  • 1. Quina expressió és la correcta?
A) a+b > a-b
B) a+b = a-b
C) a+b < a-b
  • 2. Quina expressió és la correcta?
A) a+b-c > a+b
B) a+b-c = a+b
C) a+b-c < a+b
  • 3. Quina expressió és la correcta?
A) a+b+c = a+b
B) a+b+c > a+b
C) a+b+c < a+b
  • 4. Quina expressió és la correcta?
A) a+a < 2a
B) a+a > 2a
C) a+a = 2a
  • 5. Quina expressió és la correcta?
A) 6·4 < 8·3
B) 6·4 > 8·3
C) 6·4 = 8·3
  • 6. Quina expressió és la correcta?
A) a+8 < a-8
B) a+8 > a-8
C) a+8 = a-8
  • 7. Quina expressió és la correcta?
A) a-c > 2a-c
B) a-c < 2a-c
C) a-c = 2a-c
  • 8. Quina expressió és la correcta?
A) a+b = a+2b
B) a+b > a+2b
C) a+b < a+2b
  • 9. Quina expressió és la correcta?
A) a+b-b > a
B) a+b-b < a
C) a+b-b = a
  • 10. Quina expressió és la correcta?
A) 2a+b-a > b+a
B) 2a+b-a = b+a
C) 2a+b-a < b+a
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.