Canvi d'unitats. Escala lineal
  • 1. Quants m són 37 cm?
  • 2. Quants Dam són 0,8 dm?
  • 3. Quants cm són 0,2537 Hm?
  • 4. Quants mm són 0,28 m ?
  • 5. Quants dm són 0,56 Km?
  • 6. Quants Km són 376 cm?
  • 7. Quants mm són 3687 Dam?
  • 8. Quants dm són 9742 cm?
  • 9. Quants Km són 37 cm?
  • 10. Quants m són 37 mm?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.