3P MESURES
termòmetre
?
balança
?
regla graduada
?
rellotje
?
metre
?
capacitat
?
bàscula
?
mesurador 
de cuina
?
escaire
?
temperatura
?
APARELLS PER MESURAR EL.../LA
distància
?
temps
?
pes
?
Nom de l'aparell de mesura
termòmetre
?
regla graduada
?
balança
?
rellotge
?
Indica l'aparell i unitat que usaries per mesurar l'altura
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Indica l'aparell i la uniat per mesurar el temps indicat:
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Indica l'aparell i la unitat que usaries per midar...
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Indica l'aparell que usaries i la unitat de mesura:
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Indica l'aparell i unitat per midar el volum de la piscina:
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Indica l'aparell i unitat per mesurar el volum:
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Indica l'aparell que usaries per midar la fletxa:
metre
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
metre
Indica l'aparell i mesura del que han caminat
 les formigues:
balança
rellotge
mesurador de volum
any
Km
Kgr
m
mes
gr
m3
dm
dia
litres
hora
cm
cm3
minut
mm
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.