E1 T13.1.0 perimetres arees
Perímetres i
àrees
Per trobar el perímetre d'una figura, s'han de saberla mida de tots els seus               i cal sumar-los.
Per trobar l'àrea o
Cal calcular les unitats quadrades que conté la figura
longitut
cm
?
UNITATS DE MESURA
superfície
cm2
?
superfície
?
costats
?
volum
cm3
?
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
cm
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Perímetro:
cm
?
Área:
cm2
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.