Accentuació 06
 • 1. justicia
 • 2. maquina
 • 3. fabrica
 • 4. quilometre
 • 5. fisica
 • 6. avia
 • 7. electrica
 • 8. historia
 • 9. epoca
 • 10. memoria
 • 11. paciencia
 • 12. serie
 • 13. clinica
 • 14. bruixola
 • 15. aliga
 • 16. extraordinaria
 • 17. republica
 • 18. piramide
 • 19. rapida
 • 20. ciencia
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.