Nous diacrítics 1
 • 1. Això està _ _.
 • 2. Valga'm _ _ _! Quin pecat!
 • 3. Els _ _ _ _ de l'Olimp
 • 4. M'agrada la carn de _ _.
 • 5. Compta fins a _ _ _, abans de contestar.
 • 6. Si _ _ gana, dóna-li pa amb xocolata.
 • 7. _ _ sap els rius de Catalunya.
 • 8. _ _ _ (el meu) pare m'ha vingut a buscar.
 • 9. Tens _ _ _ ? Doncs dorm!
 • 10. _ _ ho han dit moltes vegades, oi? (a vosaltres)
 • 11. Aquest adob fa el _ _ _ més fèrtil.
 • 12. _ _ pentina amb un raspall.
 • 13. Beu _ _ amb llet.
 • 14. _ _ vols alguna cosa, digues-m'ho.
 • 15. Vols _ _ _ aigua o ja en tens prou?
 • 16. L'estoig no _ _ meu, _ _ d'en Jordi.
 • 17. El _ _ _ de juny és el que m'agrada més.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.