A7 quacions fraccions no parentesi
mcm (2,3,4) =
x=
mcm(2,3,4)= 
x=
mcm(2,3)=6             x=
mcm(2,4,5)= 20      X=
MCM(2,3,4)= 12            X=
mcm(2,3)=6         x=
mcm(2,3) = 6         x =
mcm(2,4,5)= 20     x=
mcm( 2, 3) =  6           x =
mcm(2,3) = 6      x=
mcm(2,4)=4
x=
mcm(2,3)=6
x=
mcm(2,3)=6
x=
mcm(2,3,4)=12
x=
mcm(2,3,4)=12
x=
mcm(2,3)=6
x=
mcm(2,4)=4
x=
mcm(2,4,5)=20
x=
mcm(2,3)=6
x=
mcm(2,3)=6
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.