A5 Equacions -13 = -1 -3(2x + 2)
7 + 3(-2x + 2) = 7
x=
-7 = 5 -2(2x + 2)
x=
-4 = -2 -2(5x + 6)
x=
-2(- x -5) + 6 = 14
x=
-3 = 5 + 4(-3x + 1)
x=
-4 + 2(-3x -3) = 8
x=
-3 + 4(-2x + 1) = -7
x=
-9 = 1 + 2(3x + 4)
x=
3 = 1 + 2(-2x + 3)
x=
-5 + 2(6x -3) = 1
x=
5 = 2 + 3(-5x -4)
x=
0 = 2(-4x + 1) + 6
x=
1 -2(5x -4) = -1
x=
7 + 2(5x + 4) = 5
x=
-2(6x -1) + 7 = -3
x=
13 = 1 + 3(x + 3)
x=
-2 + 2(4x + 3) = -4
x=
-2(2x -3) + 1 = 3
x=
-2(-2x + 1) -5 = -15
x=
13 = -5 -3(4x -2)
x=
2(-3x + 3) -2 = -14
x=
-1 = -1 -2(-5x + 5)
x=
1 -2(2x + 3) = -13
x=
-1 -2(- x -5) = 7
x=
-2 -2(2x -3) = -4
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.