Identitats 1 - Resposta ordenada per grau i exponents amb ^
  • 1. (x+3)2
  • 2. (x+5)2
  • 3. (y+4)2
  • 4. (z+7)2
  • 5. (a+b)2
  • 6. (m+10)2
  • 7. (r+8)2
  • 8. (s+9)2
  • 9. (n+2)2
  • 10. (r+11)2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.