PROVES DE 4t D'ESO CURS 2014-2015 MATEMÀTIQUES
 • 1. En aquest gràfic es representen la temperatura en graus i la pluja en mil·límetres enregistrades en una població durant un dia. La línia representa la temperatura en graus i les barres la quantitat de pluja en mil·límetres per metre quadrat. En aquest dia, aproximadament a quina hora es va assolir la temperatura màxima?
A) A les 11 hores
B) A les 10 hores
C) A les 15 hores
D) A les 24 hores
 • 2. A quina altra hora feia la mateixa temperatura que a les 6 hores?
A) 22 h
B) 20 h
C) 12 h
D) 4 h
 • 3. Entre quines hores va ploure més? Entre…
A) les 10 i les 12 hores.
B) les 22 i les 4 hores.
C) les 12 i les 14 hores.
D) les 14 i les 16 hores.
 • 4. Entre les 6 i les 8 hores s’han recollit 3,3 mm de pluja, això vol dir que respecte a la pluja recollida entre les 4 i les 6 hores se n’ha recollit…
A) un 0,30 % més.
B) un 10 % més.
C) La mateixa quantitat
D) un 30 % més.
 • 5. Amb la pluja, es va trencar un test de flors de l’escola. Quina és la probabilitat que es trenqués quan plovia més de 5 mm?
A) 2
B) 1/2
C) 1/12
D) 5/12
 • 6. Una precipitació d’1 mm significa que en un recipient d’1 metre quadrat de base l’aigua ha pujat 1 mil·límetre. (El dibuix no està fet a escala) Si un dia la precipitació va ser de 9 mm, quants litres d’aigua van ploure sobre un camp de futbol de forma rectangular de 100 m x 50 m?
A) 4500 litres
B) 45 litres
C) 450 litres
D) 45000 litres
 • 7. Quin és el volum d’aquesta capsa?
A) 400 cm3
B) 14 cm3
C) 24 cm3
D) 40 cm3
 • 8. Quina d’aquestes quatre figures correspon al desenvolupament de la maqueta?
A) Figura A
B) Figura D
C) Figura B
D) Figura C
 • 9. Si a la base de la capsa hi ha dibuixat un quadrat com el del dibuix, quina és la millor aproximació a la longitud del costat d’aquest nou quadrat interior?
A) 5 cm
B) 6 cm
C) 10 cm
D) 7 cm
 • 10. La maqueta correspon a un dipòsit de dimensions 15 m x 15 m x 6 m. A quina escala està feta la maqueta?
A) Escala 1:15
B) Escala 1:150
C) Escala 1:10
D) Escala 1:400
 • 11. Quants escuradents es necessitarien per fer la figura 5?
A) 23
B) 25
C) 19
D) 5
 • 12. Quina de les afirmacions següents és correcta?
A) La diferència del nombre d’escuradents entre dues figures consecutives és 4.
B) Les figures sempre tenen un nombre parell d’escuradents
C) El nombre d’escuradents d’una figura sempre és múltiple de 3.
D) El nombre d’escuradents de cadascuna de les tres primeres figures és un nombre primer
 • 13. Quina és l’expressió algebraica (y) corresponent al nombre d’escuradents de la figura n?
A) y = 4n + 3
B) y = 3n + 4
C) y = 4n + 7
D) y = 7n + 4
 • 14. Si el cost d’enrajolar el terra de la sala és de 1.260 €, a quin preu surt el metre quadrat enrajolat?
A) 10 €/m2
B) 126 €/m2
C) 10,50 €/m2
D) 105 €/m2
 • 15. El paviment de la sala el col·loquen 3 operaris A, B i C. L’operari A és el més experimentat de tots tres i col·loca tant paviment com els altres dos junts. Quina fracció de sala fa l’operari A?
A) 1/4
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/5
 • 16. Si es col·loca una cinta vermella entre els dos punts A i B més allunyats del terra de la sala, la longitud d’aquesta cinta vermella és resultat de fer...
A) 12+10
B) (122+102)1/2
C) (12+10)^(1/2
D) (12+10) / 2
 • 17. Un cop acabada la feina, s’organitza un esdeveniment a la sala i es considera que 10 persones poden estar en 6 metres quadrats. Si la sala és plena a vessar, quin és el nombre màxim de persones que hi ha a la sala? (Recorda les dimensions de la sala: 12 m x 10 m)
A) 1152
B) 120
C) 200
D) 40
 • 18. Si es necessités una sala de la mateixa forma, però quatre vegades més gran de superfície, quines haurien de ser les seves dimensions?
A) 24 m x 20 m
B) 24 m x 10 m
C) 96 m x 40 m
D) 48 m x 40 m
 • 19. Els alumnes de 4t d’ESO volen demanar la sala per preparar un acte i, d’entre els 60 alumnes de tots els grups de 4t d’ESO, n’han d’escollir un per fer la gestió de demanar-la. Si els alumnes de 4t B són 29, quina és la probabilitat que l’alumne escollit sigui de 4t B?
A) 29/60
B) 31/60
C) 1/4
D) 29
 • 20. A la sala, cada dimecres a la tarda hi assaja la coral de 4t d’ESO, que està formada per 21 alumnes (13 noies i 8 nois). Aquest dimecres una persona ha arribat tard a l’assaig. La probabilitat que la persona que ha arribat tard sigui un noi és igual a...
A) 1/2
B) 1/21
C) 8/21
D) 13/21
 • 21. La coral de 4t d’ESO ha tingut una despesa mitjana mensual en els tres darrers mesos de l’any passat de 20 €. Si la despesa mensual del mes d’octubre va ser de 10 € i la del mes de desembre de 35 €, quina va ser la despesa del mes de novembre?
A) 20 €
B) 35 €
C) 15 €
D) 60 €
 • 22. La coral ha pagat 60 € per la compra de material. Si el preu total de 60 € inclou un 20 % d’impostos, quin és el preu del material abans d’incloure els impostos? (Recorda: material abans impostos + 20 % impostos = preu total)
A) 40
B) 50
C) 55
D) 45
 • 23.
A) Gràfic A
B) Gràfic D
C) Gràfic C
D) Gràfic B
 • 24. L’any 2013, quantes persones tenien 80 i més anys?
A) 4,24 x 106
B) 4,245
C) 4,24 x 105
D) 4,24 x 109
 • 25. Quin percentatge de la població de Catalunya tenia menys de 20 anys?
A) 20,48 %
B) 79,52 %
C) 74,38 %
D) 15,23 %
 • 26. En aquesta distribució, que està ordenada de menor edat a major, la mediana, és a dir, l’edat de la persona que es troba en el centre de la distribució, pertany a l’interval de…
A) 80 i més anys
B) 60 a 79 anys.
C) 40 a 59 anys.
D) 20 a 39 anys.
 • 27. Una ciutat de Catalunya ocupa una superfície de 211 km2 i té una població de 140.315 habitants. Si Catalunya tingués la mateixa densitat de població que aquesta ciutat, quants habitants tindria Catalunya? (Dades: superfície de Catalunya: 32.108 km2)
A) 21.351.820 habitants
B) Més de 10000 i menys de 20000
C) 21.351 habitants
D) 351.820 habitants
 • 28. Cada una de les rodes de la bicicleta té una longitud de 2,10 metres. Quin dels nombres següents s’aproxima més al valor del radi de la roda? (Longitud=2πr)
A) 21,00 cm
B) 66,80 cm
C) 33,40 cm
D) 13,19 cm
 • 29. Quin és el desenvolupament que fa la bicicleta quan es posa un plat de 36 dents i un pinyó de 20 dents? (Recorda: la longitud de la roda és 2,10 m)
A) 3,78 m
B) 0,93 m
C) 720 m
D) 1.512 m
 • 30. El desenvolupament és directament proporcional a...
A) la longitud de la roda.
B) l'alçada del ciclista.
C) el temps atmosfèric.
D) el nombre de dents del pinyó.
 • 31. Si hem escollit una combinació de plat i pinyó que entre els dos sumen 51 dents i el nombre de dents del plat és el doble del nombre de dents del pinyó, quina expressió ens permet conèixer el nombre de dents del plat i el del pinyó? (x: dents del plat; y: dents del pinyó) (No cal resoldre el sistema d’equacions)
A) b
B) c
C) d
D) a
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.