Formulació orgànica. nivell bàsic
Formula el propè
Anomena el següent compost
Anomena el següent compost
Formula etanol
Anomena:CH3-CH2-CO-CH2-CH3
Anomena el següent compost
 2-hexen 4-ona
 4-hexen 2-ona
2-penten 5-ona
 2,5-pentenona
 4-metil 3-pentanona
 2-metil 3-pentanona
 etil vinil cetona
2-metil 3-pentanal
àcid propanoic
1,3- propanodioic
 àcid acètic
 àcid propanodioic
Formula l'àcid propanoic
(Col·loca el grup carboxil en l'últim carboni)
2,4- hexanol
 2,4- hexanodiol
3,5-hexanodiol
4-etil 2,4-butanodiol
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.