GG E1 T01-1-2 Nombres Naturals. Sistemes Additius o posicionals
14
?
28
?
El Sistema de numeració maya era additiu.
Intenta esbrinar el valors indicats
25
?
52
?
 3 DM =
5 UM =
Completa les frases
3C    =
Posa el . per indicar el mil
additiu
?
posicional
?
U
U
U
El romà també és...
XXIV=
XLII=
LVI=
Convertir a nombres aràbics
MLXVI=
CCLXXXIX=
DCCCXIII=
3004=
19=
70=
Convertir a nombres romans
99=
55=

Per què diem que el sistema de numeració egipci 

és additiu? Tria la resposta correcta:

Perquè cada símbol té un valor diferent en funció de l’ordre d’unitats que ocupa en el nombre.
Perquè la quantitat total s’aconsegueix sumant 
el valor dels diferents signes que hi intervenen.
Perquè el valor del nombre s’obté en funció de la posició que ocupa cada signe.
Digueu la posició que ocupa el 7
en el número 7.884.212:

Centenes
Desenes de miler
Milions
Unitats de miler
Centenes de miler
Digueu la posició que ocupa el 2 
en el número 8.429:
Centenes
Desenes
Milions
Unitats de miler
Centenes de miler
.
.
2000 UM =
500 UM =
300 D = 
40 C =
.
.
.
.
.
CM
U
UM
C
pensa a
posar '.'

Escriu el nombre que representa

 cada descomposició:

8 CM + 5 UM + 7 C + 4 D + 2 U =


7 DM + 6 C + 4 D + 5 U =


6  UM + 3 D + 1 U =


9 CM + 9 C =

Pensa a posar '.'
Escriu en números
(pensa a posar '.')
57.368 a les CENTENES DE MILER
Arrodoniments
2.000 a les UNITATS DE MILER
3.892a les UNITATS DE MILER
69.167.603a les MILIONS
3.462 a les DESENES
9.762a les CENTENES
(pensa a posar el '.')
200 Unitats=                        Desenes
5.000 Unitats =                      Unitats de Miler
200 Desenes=                      Unitats de miler
1.000 Unitats =                     Centenes
5.300 Desenes                      Centenes
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.