Equacions 1r grau repàs
 • 1. 3·(2x+5)-2·(4+4x)=7
 • 2. 4-(x+3)/(6)=2+(9-2x)/(3)
 • 3. Són equivalents x+5=8 i 7x+1=22?
 • 4. Són equivalents x+3=4 o 8x+8=8?
 • 5. 2x+3x+3x=16
 • 6. 17x-114=198-7x
 • 7. 3x+100=5·(200-3x)
 • 8. 120=2x-(15-7x)
 • 9. -4·(99-11x)=1584-y
 • 10. 3·(x-1)+2·(x-2)=x-3
 • 11. 12·(x-3)-3·(2x-1)+5x=22
 • 12. 5·(x-1)-2x-7=7·(x-2)-(x+7)
 • 13. 2x+1=3
 • 14. 12x=24
 • 15. 8x+2=2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.