Operar Q: suma fraccions mateix denominador
sumar
restar
+
restar
sumar
restar
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.